Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Podzemní a minerální vody (5405)
Basic information
Podzemní a minerální vody
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Science
Research Support Department [31-650]
full-time
Czech
Voda je klíčovou látkou nutnou k životu i důležitou surovinou a porozumění podzemním vodám je v současné době klimatických změn zásadní. Absolventi kurzu získají základní znalosti z hydrogeologie – o podzemní vodě, o jejím pohybu i ochraně a o minerálních vodách v Česku. Kurz je zaměřen na pochopení role podzemní vody na Zemi jako součásti hydrologického cyklu a cenného přírodního zdroje. Studenti se teoreticky seznámí s prací hydrogeologa, např. jak se získávají informace o vydatnosti vrtů a optimální velikosti odběru podzemní vody. Kurz se bude soustředit na jakost a složení vod a vznik vod minerálních. Dále se bude kurz věnovat vodě v půdě a její roli v zemědělství, ochraně a znečišťování vodních zdrojů nebo klimatické změně a jejímu dopadu na vodu v krajině.
Podzemní a minerální vody
ano
ano
20
maturita, důchodový věk

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Mgr. Martin Slavík, Ph.D.
Institute of Hydrogeology, Engineering Geology and Applied Geophysics
Institute of Hydrogeology, Engineering Geology and Applied Geophysics
Albertov 6, Praha 2
Dates and duration
2019/2020
winter semester
2
28 (total number of hours)
říjen 2019 - květen 2020
Friday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
Application
Albertov 6, 128 43 Praha 2
Research Support Department
Bc. Veronika Fialová
tesarive@natur.cuni.cz
221951067
10.09.2019
od června
Further information
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/u3v
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html