Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Praktická cvičení z novověké paleografie pro pokročilé VII. (5404)
Basic information
Praktická cvičení z novověké paleografie pro pokročilé VII.
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies [21-KPVHAS]
full-time
Czech
Určeno výhradně jako pokračující kurz pro absolventy předcházejících kurzů (I.− VI.).

Seminář je určen pro max. 20 posluchačů.


Anotace:
Cílem semináře prohloubení dovedností praktického čtení paleograficky náročnějších raně novověkých a novověkých textů (především jazykově německých, ale i českých a latinských) na příkladu jak pramenů úřední, tak i neúřední provenience. Součástí semináře bude základní analýza písemností.
Praktická cvičení z novověké paleografie pro pokročilé VII.
Osnova přednášek:
1. – 9. Praktické čtení paleografických textů včetně jejich analýzy.

Osnova přednášek:
1. – 9. Praktické čtení paleografických textů včetně jejich analýzy.

20
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)
určeno výhradně jako pokračující kurz pro absolventy předcházejících ročníků (I. - VI.)

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, FIlozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Dates and duration
2019/2020
winter semester
1
18 (total number of hours)
Friday
11.10.2019
14.2.2020
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019-31.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html