Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Archeologie na prahu historie. Doba železná a římská ve střední Evropě. (5401)
Basic information
Archeologie na prahu historie. Doba železná a římská ve střední Evropě.
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Centrum dalšího vzdělávání [21-CDV]
full-time
Czech
Doba železná a římská představují období, kdy na našem území vzkvétají a upadají kultury starověkých Keltů a Germánů. Jejich odkaz přesto často zůstává zájemcům o historii skrytý, jelikož jeho téměř bezvýhradným zprostředkovatelem je archeologie. Přednáškový cyklus Archeologie na prahu historie si proto klade za cíl seznámit posluchače s civilizacemi severního okraje antického světa.

Kurz podává stručný přehled současného archeologického stavu poznání těchto úseků českého pravěku v evropském kontextu. Posluchači jsou seznámeni s nejdůležitějšími fenomény zmíněných období i s vědeckými metodami, kterými se je daří poodkrývat. V přednáškách jsou představeny základní archeologické prameny, tedy vývoj hmotné kultury i lokality s klíčovými objevy. Přednášky obsahují také nástin využití písemných pramenů pro poznávání dějů ve střední Evropě. Na příkladu Keltů a Germánů je ukázána problematika určování etnicity pravěkého obyvatelstva. Posluchač je zároveň seznámen s dobovými technologiemi (výroba železa, kamenictví, hrnčířství apod. způsobem produkce potravin atd.). Významným propojujícím tématem, jsou kontakty střední Evropy s antickým světem.
Archeologie na prahu historie. Doba železná a římská ve střední Evropě.
Osnova přednášek:
- Oděv a kroj v době železné
- Bohaté pohřby na vozech v době halštatské
- Obchod hýbe světem: dálkové kontakty v době železné
- Keltové, Bójové, Římané a jejich stopy v zemi
- Etnogeneze Germánů, historiografie a písemné prameny
- Germáni a každodenní realita v době římské
- Barbaři a Římané ve 3. a 4. století - konfrontace a kooperace
- Příčiny a počátky stěhování národů
- Území Čech v době stěhování národů (6. století)

Osnova přednášek:
- Oděv a kroj v době železné
- Bohaté pohřby na vozech v době halštatské
- Obchod hýbe světem: dálkové kontakty v době železné
- Keltové, Bójové, Římané a jejich stopy v zemi
- Etnogeneze Germánů, historiografie a písemné prameny
- Germáni a každodenní realita v době římské
- Barbaři a Římané ve 3. a 4. století - konfrontace a kooperace
- Příčiny a počátky stěhování národů
- Území Čech v době stěhování národů (6. století)

ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.
Institute of Archaeology
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Dates and duration
2019/2020
winter semester
1
18 (total number of hours)
Friday
11.10.2019
14.2.2020
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019-31.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html