Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Egyptská archeologie a české výzkumy v Egyptě (5400)
Basic information
Egyptská archeologie a české výzkumy v Egyptě
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Czech Institute of Egyptology [21-CEGU]
full-time
Czech
U příležitosti 100. výročí zahájení egyptologických přednášek na Univerzitě Karlově bude přednáškový cyklus věnovaný starému Egyptu zaměřen na české výzkumy v Egyptě, archeologii Egypta vůbec, nové metody a trendy v archeologii a také na reinterpretace dlouho zavedených představ, které bylo možné učinit na základě nových objevů v Egyptě.
Egyptská archeologie a české výzkumy v Egyptě - 2. ročník
Osnova přednášek:
- Nové české výzkumy na pohřebištích v Abúsíru a Sakkáře
- Pohřebiště šachtových hrobů v Abúsíru
- Archeologický výzkum Džedkareova pyramidového komplexu
- Královské pohřebiště v Abúsíru
- Přírodovědné metody v egyptské archeologii
- Sekudární pohřby na abúsírské nekropoli
- Archeologické výzkumy na české koncesi v Súdánu
- Vysocí hodnostáři a sociální sítě
- Sídliště v období Staré říše
Osnova přednášek:
- Nové české výzkumy na pohřebištích v Abúsíru a Sakkáře
- Pohřebiště šachtových hrobů v Abúsíru
- Archeologický výzkum Džedkareova pyramidového komplexu
- Královské pohřebiště v Abúsíru
- Přírodovědné metody v egyptské archeologii
- Sekudární pohřby na abúsírské nekropoli
- Archeologické výzkumy na české koncesi v Súdánu
- Vysocí hodnostáři a sociální sítě
- Sídliště v období Staré říše
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)
absolutorium 1. ročníku kurzu "Egyptská archeologie a české výzkumy v Egyptě" v akademickém roce 2018/2019

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
doc. Jiří Janák, Th.D.
Czech Institute of Egyptology
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Dates and duration
2019/2020
winter semester
2
36 (total number of hours)
Friday
11.10.2019
14.2.2020
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019-31.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html