Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Cesta kolem antického světa s Pausániem - 2. ročník (5398)
Basic information
Cesta kolem antického světa s Pausániem - 2. ročník
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Institute for Classical Archeology [21-UKAR]
full-time
Czech
Cílem dvouletého vzdělávacího programu je seznámit posluchače s nejdůležitějšími regiony a městy antického Řecka, a to na základě díla řeckého cestovatele a zeměpisce Pausánia „Hellados Periegesis“ (Cesta po Řecku). Ve výkladu bude věnován prostor popisu vlastních sídlišť i jejich zázemí a dalších souvisejících staveb, zejména chrámů, a samozřejmě také poznatkům o regionálních specifikách kultu, historického vývoje, ale i architektury nebo umělecké oblasti. Výběr je cílen tak, aby pokryl nejzajímavější regiony, převažují ovšem ty, jimž se věnuje intenzivně sama klasická archeologie, a na základě kterých je možné představit aktuální výsledky archeologického bádaní o antickém Řecku.
Cesta kolem antického světa s Pausániem - 2. ročník
Osnova přednášek:
- Pausánias a Strabón
- Théby a Orchomenos: slavné sídla v Bojótii
- Bitva u Chairóneie a Makedonské království
- Střední Řecko: Fókida, Lokris a Thermopyly
- Věštíren v Dodone
- Magna Graecia
- Starověký Syrakusy
- Řekové v Malé Asii
- Pistiros: řecké město v Thrákii?
Osnova přednášek:
- Pausánias a Strabón
- Théby a Orchomenos: slavné sídla v Bojótii
- Bitva u Chairóneie a Makedonské království
- Střední Řecko: Fókida, Lokris a Thermopyly
- Věštíren v Dodone
- Magna Graecia
- Starověký Syrakusy
- Řekové v Malé Asii
- Pistiros: řecké město v Thrákii?
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)
absolutorium 1. ročníku kurzu "Cesta kolem antického světa s Pausániem" v akademickém roce 2018/2019

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Dr. Marek Verčík
Institute for Classical Archeology
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Dates and duration
2019/2020
winter semester
2
36 (total number of hours)
Friday
4.10.2019
7.2.2020
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019-31.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html