Učitel a jeho role v současné škole (5396)
Basic information
Učitel a jeho role v současné škole
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Centrum dalšího vzdělávání [21-CDV]
full-time
Czech
Učitelství je dnes hojně diskutovanou profesí: počínaje hledáním optimálního a inspirativního výchovného přístupu k žákům, přes otázky vyučovacích stylů a technik, až po úvahy, zda je učitelství skutečnou profesí či semiprofesí, a jaké z toho případně plynou důsledky. Přednáškový běh KPED se snaží nahlédnout na osobnost a poslání učitele tak, aby se projasnily různé role, v nichž učitel v soudobých pedagogických diskursech vystupuje. V souvislosti s tematizací těchto rolí se samozřejmě dotýkáme i problematiky školního vzdělávání, hodnocení a úspěšnosti žáků, ale i vztahových otázek vztahů ve škole a třídě, které učitele čím dál častěji staví do dříve málo akcentovaných rolí mediátora a krizového interventa.
Učitel a jeho role v současné škole
Osnova přednášek:
- Učitel – malé zamyšlení nad pedagogickými ctnostmi.
- Pozice, role a prestiž učitelů: mýty a skutečnost.
- Učitel v roli hodnotitele.
- "Vždyť učitel je přece také herec!"
- Sociální pedagog – neviditelná profese současného školství.
- Učitel jako mediátor.
- Netradiční role učitele – pomocník, kontrolor a krizový intervent.
- Učitel a jeho role v době počítačových her a sociálních sítí.
- Budoucnost učitelství? Závěrečné setkání s diskusí.
Osnova přednášek:
- Učitel – malé zamyšlení nad pedagogickými ctnostmi.
- Pozice, role a prestiž učitelů: mýty a skutečnost.
- Učitel v roli hodnotitele.
- "Vždyť učitel je přece také herec!"
- Sociální pedagog – neviditelná profese současného školství.
- Učitel jako mediátor.
- Netradiční role učitele – pomocník, kontrolor a krizový intervent.
- Učitel a jeho role v době počítačových her a sociálních sítí.
- Budoucnost učitelství? Závěrečné setkání s diskusí.
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.
Department of Education
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozotická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Dates and duration
2019/2020
winter semester
1
18 (total number of hours)
Friday
11.10.2019
14.2.2020
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019-31.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
cdv.ff.cuni.cz