Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Čínské kontrasty. Proměny starých tradic v moderní společnosti. (5395)
Basic information
Čínské kontrasty. Proměny starých tradic v moderní společnosti.
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Centrum dalšího vzdělávání [21-CDV]
full-time
Czech
Čínská společnost je výrazně konzervativní a současně otevřená novým podnětům, jsou-li ovšem v souladu s tradičními představami. Kontrast starého a nového se zřetelně projevuje v čínské každodennosti a snaha o „dosažení rovnováhy“ často vede ke vzniku nových svérázných rituálů. Chceme-li lépe pochopit fungování soudobé čínské společnosti, musíme se především obracet k jejím kořenům a lidovým zvyklostem, jimž zůstávají věrní i Číňané žijící po několik generací v zahraničí.
Kurz věnovaný současným proměnám starých čínských obřadů a zvyklostí představí nejtypičtější stránky tradiční kultury a seznámí s jejich současným pojetím. Jednotlivé přednášky přiblíží starou i novou podobu hlavních svátků, rodinných či společenských zvyklostí, stručně představí historické nebo politické důvody změn a osvětlí podstatu některých komercializovaných novodobých zvyklostí. Klasická čínská kultura a vzdělanost ovlivnily též okolní národy, v přednáškách proto nebudou opomenuty ani korejské, japonské či vietnamské variace některých čínských tradic.

Čínské kontrasty. Proměny starých tradic v moderní společnosti.
Osnova přednášek:
- Čínské písmo, klasická kultura a věk počítačů
- Význam tradičního kalendáře a počítání času dnes
- Idea jednotného čínského národa v minulosti a současnosti
- Výroční svátky I (léto a podzim)
- Výroční svátky II (zima a jaro)
- Mýty a legendy – zdroj inspirace pro současnou vědu
- Přechodové rituály I (svatba a rodinný život)
- Přechodové rituály II (pohřeb a kult předků)
- Tradiční symbolika a etika v moderním podnikání
Osnova přednášek:
- Čínské písmo, klasická kultura a věk počítačů
- Význam tradičního kalendáře a počítání času dnes
- Idea jednotného čínského národa v minulosti a současnosti
- Výroční svátky I (léto a podzim)
- Výroční svátky II (zima a jaro)
- Mýty a legendy – zdroj inspirace pro současnou vědu
- Přechodové rituály I (svatba a rodinný život)
- Přechodové rituály II (pohřeb a kult předků)
- Tradiční symbolika a etika v moderním podnikání
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Ing. Ilona Kellerová
Centrum dalšího vzdělávání
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Dates and duration
2019/2020
winter semester
1
18 (total number of hours)
Friday
11.10.2019
14.2.2020
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019-31.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html