Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Úryvky z česko-italských vztahů (5394)
Basic information
Úryvky z česko-italských vztahů
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Institute of Romance Studies [21-URS]
full-time
Czech
Cyklus přednášek se zaměří na vybrané dějinné úseky, ve kterých se prolínala historie českých zemí a apeninského poloostrova. Připomeneme si vzájemné kontakty národů žijících na území nynější České republiky s Římskou říší, povšimneme si důležitých událostí souvisejících s christianizací našeho území i českých vojenských výprav do Itálie za vlády Přemyslovců. Další významné zastavení bude souviset s epochou vlády Lucemburků a následně husitských válek.Zvláštní kapitolou jsou zejména kulturní kontakty obou oblastí v období renesance a baroka.Podíváme se na české kontakty s italským risorgimentem a na některé partikulární zajímavosti z období 20. století.
Úryvky z česko-italských vztahů
Osnova přednášek:
- Římská říše / Počátky křesťanství na Moravě a v Čechách
- Přemyslovská vojska v Itálii
- Jan a Karel Lucemburský a jejich italská dobrodružství
- Lucemburkové Karel, Václav, Zikmund a římská koruna
- Husitství a Itálie
- Renesance, baroko a osvícenství
- Risorgimento a české země
- Československé legie v Itálii a Benito Mussolini
- Československo a Vatikán v meziválečném období

Osnova přednášek:
- Římská říše / Počátky křesťanství na Moravě a v Čechách
- Přemyslovská vojska v Itálii
- Jan a Karel Lucemburský a jejich italská dobrodružství
- Lucemburkové Karel, Václav, Zikmund a římská koruna
- Husitství a Itálie
- Renesance, baroko a osvícenství
- Risorgimento a české země
- Československé legie v Itálii a Benito Mussolini
- Československo a Vatikán v meziválečném období

ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
ThDr. Pavel Helan, Th.D.
Institute of Romance Studies
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, Praha 1
Dates and duration
2019/2020
winter semester
1
18 (total number of hours)
Friday
4.10.2019
7.2.2020
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019-31.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html