Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Využití potenciálu ducha i těla v seniorském věku (5393)
Basic information
Využití potenciálu ducha i těla v seniorském věku
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Department of Social Work [21-KSOCP]
full-time
Czech
Cílem kurzu je nabídnout posluchačům vybrané možnosti, jak využít potenciálu ducha i těla v seniorském věku.

Kurz nabízí:
Nejdříve je poskytnut prostor poučení z evoluční psychologie a výzkumů štěstí – jak pečovat o duševní zdraví“. Následuje seznámení s možnostmi, limity a přínosy zaměstnávání osob v seniorském věku. A protože kvalitní a spokojený život ve vyšším věku je obvykle spojován i s existencí vhodných služeb, dostupné infrastruktury, bezpečností, estetickým a čistým životním prostředím, ale méně už se zdůrazňuje blahodárný vliv dobrovolnické činnosti a angažovanosti seniorů ve prospěch místa, kde žijí, upozorní seminář i na tyto souvislosti a přinese příklady z ČR i zahraničí. Závěr kurzu je věnován životnímu příběhu, který můžeme použít k tomu, abychom sdělili, kdo jsme, lidem kolem nás a zanechali stopu v životě. V praxi existuje mnoho různých přístupů, jak tak učinit. Obsahem závěrečných příspěvků je osvětlení dvou způsobů, jak zachovat svůj životní příběh, a to chronologickému nebo osobnímu výkladu života.

Využití potenciálu ducha i těla v seniorském věku
Osnova přednášek:
1. Využití potenciálu ducha i těla v seniorském věku
2. – 3. Poučení z evoluční psychologie a výzkumů štěstí – jak pečovat o duševní zdraví
4. – 5. Pracovní aktivita jako výdělečná činnost v seniorském věku
6. – 7. Město přátelské seniorům
8 – 9. Každý má životní příběh aneb jak zachovat minulé zkušenosti pro současný a budoucí vývoj
Osnova přednášek:
1. Využití potenciálu ducha i těla v seniorském věku
2. – 3. Poučení z evoluční psychologie a výzkumů štěstí – jak pečovat o duševní zdraví
4. – 5. Pracovní aktivita jako výdělečná činnost v seniorském věku
6. – 7. Město přátelské seniorům
8 – 9. Každý má životní příběh aneb jak zachovat minulé zkušenosti pro současný a budoucí vývoj
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.
Department of Social Work
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Dates and duration
2019/2020
winter semester
1
18 (total number of hours)
Friday
4.10.2019
7.2.2020
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019-31.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html