Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Mimořádné objevy klasické archeologie (5392)
Basic information
Mimořádné objevy klasické archeologie
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Centrum dalšího vzdělávání [21-CDV]
full-time
Czech
Přednáškový cyklus se zaměří na vybrané archeologické objevy z období antického starověku. S ohledem na jejich zvláštní význam a schopnost náležitě posouvat naše poznání dějin a kultury Řeků, Římanů i dalších obyvatel Středomoří nás přednášky zavedou do odlišných koutů antického světa. S využitím tradičních archeologických postupů i moderních technologií se vydáme hluboko pod mořskou hladinu, do specializovaných laboratoří i na významná archeologická naleziště.

Mimořádné objevy klasické archeologie
Osnova přednášek:
– O klasické archeologii, jejích dějinách, metodách a rozvoji
– Katastrofy a jejich přínos archeologii - Vesuv konzervátor
– Než se Řím stal Římem - Romulus a jeho svět
– Milosrdné písky času - Masada, Svitky od Mrtvého moře a další perly pouští
– V hloubi lesa - Římané (ne)dobývají střed Evropy
– Poklady z hlubin - jedinečný náklad antických lodních vraků
– Tvořit dějiny na hranici říše - život ve Vindolandě
– Co oko nevidí - antika v barvě
– Když je co číst, ale není jak - svitky z Villy papyrů

Osnova přednášek:
– O klasické archeologii, jejích dějinách, metodách a rozvoji
– Katastrofy a jejich přínos archeologii - Vesuv konzervátor
– Než se Řím stal Římem - Romulus a jeho svět
– Milosrdné písky času - Masada, Svitky od Mrtvého moře a další perly pouští
– V hloubi lesa - Římané (ne)dobývají střed Evropy
– Poklady z hlubin - jedinečný náklad antických lodních vraků
– Tvořit dějiny na hranici říše - život ve Vindolandě
– Co oko nevidí - antika v barvě
– Když je co číst, ale není jak - svitky z Villy papyrů

ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Ing. Ilona Kellerová
Centrum dalšího vzdělávání
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Dates and duration
2019/2020
winter semester
1
18 (total number of hours)
Friday
4.10.2019
7.2.2020
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019-31.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html