Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Velké okamžiky antických dějin (5391)
Basic information
Velké okamžiky antických dějin
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Institute for Greek and Latin Studies [21-URLS]
full-time
Czech
Přednáškový cyklus se soustředí na momenty, které sehrály důležitou, často rozhodující, roli v dějinách řecké a římské civilizace. Jedná se nejen o války a o bitevní střety, ale i o události jiného rázu, jaké představuje např. odsouzení Sókratovo, založení Alexandrie či ukřižování Krista. Tyto události znamenají přelom nejen pro antické dějiny, ale mnohdy i pro dějiny světové, a přirozeně jsou prvořadého významu také pro evropskou kulturu jako celek. Časová škála zahrne dobu archaickou v Řecku stejně jako poslední staletí antiky, tedy i konfrontaci s přicházejícím křesťanstvím. Posluchači se seznámí také s rozdílným hodnocením těchto událostí v průběhu staletí.
Velké okamžiky antických dějin - 2. ročník
Osnova přednášek:
- Hannibal ante portas
- Zavraždění Caesarovo
- Bitva u Aktia a volná cesta k Augustovu principátu
- Ukřižování Krista
- Bitva u Milvijského mostu – mezník Konstantinova příklonu ke křesťanství?
- Chalkedonský koncil
- Pád Říma 410, neboli kdo za to může? (Polemika mezi pohany a křesťany)
- Poslední bouchnutí dveří starověku? Aneb jak Justinián zavřel filosofické školy
- Arabská expanze a zrod Byzance
Osnova přednášek:
- Hannibal ante portas
- Zavraždění Caesarovo
- Bitva u Aktia a volná cesta k Augustovu principátu
- Ukřižování Krista
- Bitva u Milvijského mostu – mezník Konstantinova příklonu ke křesťanství?
- Chalkedonský koncil
- Pád Říma 410, neboli kdo za to může? (Polemika mezi pohany a křesťany)
- Poslední bouchnutí dveří starověku? Aneb jak Justinián zavřel filosofické školy
- Arabská expanze a zrod Byzance
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)
absolutorium 1. ročníku kurzu "Velké okamžiky antických dějin" v akademickém roce 2018/2019

Course requirements and qualification acquired
závěrečná písemná práce
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.
Institute for Greek and Latin Studies
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Dates and duration
2019/2020
winter semester
2
36 (total number of hours)
Friday
4.10.2019
7.2.2020
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019-31.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html