Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Čeština - jazyk světový? (Čeština ve světovém kontextu) (5390)
Basic information
Čeština - jazyk světový? (Čeština ve světovém kontextu)
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Institute of Czech Studies [21-UBS]
full-time
Czech
Cílem programu Čeština – jazyk světový? (Čeština ve světovém kontextu) je představit posluchačům český jazyk ve světových souvislostech. Jednotlivé přednášky budou věnovány různým aspektům tohoto pohledu na češtinu „z druhé strany“, pozornost bude věnována zejména místu češtiny a české kultury v rámci jazyků světa, zvláště pak Evropy, postavení češtiny v rámci Evropské unie a jazykové politice ČR. Další přednášky se zaměří na charakteristiku češtiny jako jazyka rodného, cizího a druhého, na zásady komunikace s cizincem, na pracoviště na zahraničních školách, kde je vyučována bohemistika, na typické chyby cizinců v češtině, na budování korpusů češtiny jako jazyka cizího a druhého atd. Pozornost bude věnována i výuce žáků cizinců v českých školách. Další blok přednášek bude zaměřen na problematiku reflexe české kultury, zvláště literatury ve světě. Konečně program seznámí posluchače i s programem vlády ČR na podporu českého kulturního dědictví v zahraničí a s českými jazykovými enklávami a ostrovy v zahraničí.
Čeština - jazyk světový? (Čeština ve světovém kontextu)
Osnova přednášek:
- Čeština a česká kultura v evropském a světovém kontextu; čeština jako jazyk rodný, cizí a druhy)
- Čeština v zahraničí; jazykové enklávy a ostrovy; bohemistická pracoviště v zahraničí
- Přejatá slova v češtině, přejímky z češtiny v cizích jazycích
- Cizinci mluví česky; sociokulturní kontext; typické chyby cizinců v češtině, komunikace s cizincem
- Čeština v korpusech nerodilých mluvčích
- Pravopis ve výuce češtiny pro cizince
- České dějiny očima cizinců
- Obraz Prahy v literatuře
- Významní Češi v cizině; je česká kultura světová? Program vlády ČR na podporu českého kulturního dědictví v zahraničí.
Osnova přednášek:
- Čeština a česká kultura v evropském a světovém kontextu; čeština jako jazyk rodný, cizí a druhy)
- Čeština v zahraničí; jazykové enklávy a ostrovy; bohemistická pracoviště v zahraničí
- Přejatá slova v češtině, přejímky z češtiny v cizích jazycích
- Cizinci mluví česky; sociokulturní kontext; typické chyby cizinců v češtině, komunikace s cizincem
- Čeština v korpusech nerodilých mluvčích
- Pravopis ve výuce češtiny pro cizince
- České dějiny očima cizinců
- Obraz Prahy v literatuře
- Významní Češi v cizině; je česká kultura světová? Program vlády ČR na podporu českého kulturního dědictví v zahraničí.
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.
Institute of Czech Studies
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Dates and duration
2019/2020
winter semester
1
18 (total number of hours)
Friday
4.10.2019
7.2.2020
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019-31.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html