Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Významné události světových dějin (5388)
Basic information
Významné události světových dějin
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Institute of General History [21-USD]
full-time
Czech
Přednáškový cyklus je zaměřen na přelomové události světových dějin, které výrazně ovlivnily běh doby, od raného středověku, přes jeho vrcholné období až do 18. století. Zahrnuje tedy výklad středověkých a novověkých dějin z politického, sociálního a kulturního úhlu pohledu. Přednášky jsou zvoleny tak, aby pokryly vybrané momenty světových dějin, které měly větší či menší dopad na historický vývoj až do dnešní doby.

Významné události světových dějin - 2. ročník
Osnova přednášek:
- 730: Byzanc a ikonoklasmus
- 794: První středověká „euromince“
- 965: Návštěva Ibrahíma ibn Jakúba v Praze
- 1169: Konec kyjevské říše?
- 1346: Bitva u Kresčaku
- 1389: Osudný den na Kosově poli
- 1701: Vyhlášení Pruského království
- 1756: Sedmiletá válka – první celosvětový konflikt
- 1741: Převrat Alžběty Petrovny
Osnova přednášek:
- 730: Byzanc a ikonoklasmus
- 794: První středověká „euromince“
- 965: Návštěva Ibrahíma ibn Jakúba v Praze
- 1169: Konec kyjevské říše?
- 1346: Bitva u Kresčaku
- 1389: Osudný den na Kosově poli
- 1701: Vyhlášení Pruského království
- 1756: Sedmiletá válka – první celosvětový konflikt
- 1741: Převrat Alžběty Petrovny
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)
absolutorium 1. ročníku kurzu "Významné události světových dějin" v akademickém roce 2018/2019

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.
Institute of General History
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozotická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Dates and duration
2019/2020
winter semester
2
36 (total number of hours)
Friday
11.10.2019
14.2.2020
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019-31.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html