Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Vítejte v první republice! (5386)
Basic information
Vítejte v první republice!
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Institute of Czech History [21-UCD]
full-time
Czech
Při příležitosti stého jubilea vzniku první Československé republiky se Ústav českých dějin rozhodl realizovat dvousemestrální kurs, který by přiblížil tento mezník a tuto fascinující epochu v širším kontextu. K tématu se rozhodl přistoupit interdisciplinárně, proto se objevují přednášky i z politologie, právních dějin, ale také např. dějin filmu. V programu kursu tedy najdeme přednášky, které se budou vztahovat ke genezi daného fenoménu, najdeme zde přednášky o legionářích i reflexi republikánské ideje, většina kursu bude patřit samotné první republice, a to z mnoha zorných úhlů – sledována bude její politická kultura, územní členění a specifika jednotlivých oblastí, festivity, metropole, národnostní složení i ekonomické souvislosti, závěr kursu bude patřit ohlasům první republiky v období bezprostředně následujícím – londýnský exil některých jejích představitelů, i pozdějším – období socialismu, kurs bude završen analýzou pojetí tohoto období v učebnicích dějepisu. Vedle pedagogů z Ústavu českých dějin FF UK se na výuce budou podílet i odborníci z jiných pracovišť FF UK (politologie), z jiných fakult UK (právnická) a z Akademie věd ČR (Historický ústav a Masarykův ústav).
Vítejte v první republice! - 2. ročník
Osnova přednášek:
- Spolupráce i neporozumění, Češi a Slováci 1918-1938
- Praha – srdce republiky, vznik moderní metropole
- Od národního státu ke státu národností? Menšinová problematika v ČSR 1918-1938
- Ekonomická krize a její domácí a globální souvislosti
- Československá armáda a brannost mezi světovými válkami
- Stát a kinematografie za první republiky
- Reflexe první republiky v londýnském exilu
- První republika – démonizovaná a idealizovaná
- Obrazy první republiky v učebnicích dějepisu
Osnova přednášek:
- Spolupráce i neporozumění, Češi a Slováci 1918-1938
- Praha – srdce republiky, vznik moderní metropole
- Od národního státu ke státu národností? Menšinová problematika v ČSR 1918-1938
- Ekonomická krize a její domácí a globální souvislosti
- Československá armáda a brannost mezi světovými válkami
- Stát a kinematografie za první republiky
- Reflexe první republiky v londýnském exilu
- První republika – démonizovaná a idealizovaná
- Obrazy první republiky v učebnicích dějepisu
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)
absolutorium 1. ročníku kurzu "Vítejte v 1. republice!" v akademickém roce 2018/2019

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
Institute of Czech History
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Dates and duration
2019/2020
winter semester
2
36 (total number of hours)
Friday
11.10.2019
14.2.2020
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019-31.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html