Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Od dramatu k divadlu: Divadlo jako prostor revoluce - 2. ročník (5385)
Basic information
Od dramatu k divadlu: Divadlo jako prostor revoluce - 2. ročník
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Departement of Theatre Studies [21-KDV]
full-time
Czech
Již od počátků své existence je divadlo vnímáno společností a zejména jejími oficiálními představiteli s nejistotou. Divadlo totiž proměňuje vnímání a otevírá divákům nové dimenze prostoru a času. Na divadle proto platí jiná pravidla než ve všedním světě a může se stát cokoli. Není proto divu, že jiskra revoluce někdy vzplanula právě v divadle a že divadelníci se často velmi intenzivně účastnili převratných společenských změn.
Od dramatu k divadlu: Divadlo jako prostor revoluce - 2. ročník
Osnova přednášek:
- Platón kontra divadlo
- Revolucionář Brecht na houpačce
- České revoluce a divadelní otázka
- Voskovec + Werich a revoluce
- Rok 1989 ve středoevropském prostoru
- Listopadové tance baletu ND
- Role divadla v "sametové" revoluci
- Petrifikovaná revoluce
- Od otevřeného divadla k občanské společnosti

Osnova přednášek:
- Platón kontra divadlo
- Revolucionář Brecht na houpačce
- České revoluce a divadelní otázka
- Voskovec + Werich a revoluce
- Rok 1989 ve středoevropském prostoru
- Listopadové tance baletu ND
- Role divadla v "sametové" revoluci
- Petrifikovaná revoluce
- Od otevřeného divadla k občanské společnosti

ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)
absolutorium 1. ročníku kurzu "Od dramatu k divadlu: Inspirován bořit: Drama na druhý pohled" v akademickém roce 2018/2019

Course requirements and qualification acquired
závěrečná písemná práce
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
Departement of Theatre Studies
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Dates and duration
2019/2020
summer semester
2
36 (total number of hours)
Friday
21.2.2020
24.4.2020
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019-31.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html