Psychologie pro život (5384)
Basic information
Psychologie pro život
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Department of Psychology [21-KPS]
full-time
Czech
Pokračující cyklus přednášek nabízí vybrané poznatky z moderní psychologie a jejich aplikaci z rozmanitých oblastí pro zvládání nároků běžného dne v životě člověka. Přednášky podporují rozšíření psychologického pohledu na svět, přispívají k porozumění fungování člověka v něm a poskytují poznatky ke zvládání nároků každého dne v oblasti rodinných, přátelských i obecně mezilidských vztahů, informace k orientaci ve vybraných oblastech společenské praxe a svého místa v současném světě.
Psychologie pro život - 2. ročník
Osnova přednášek:
- Psychologie štěstí v seniorském věku
- Jídlo, nadváha, obezita a zdravý životní styl
- Lež v mezilidských vztazích
- Psychologie spotřebního chování
- Co to jsou a kde se berou psychosomatické obtíže?
- Prarodiče a vnoučata
- Asertivní dovednosti v mezilidských vztazích seniorů
- Lidská sexualita
- Svědkové a oběti trestných činů

Náhradní témata:
- Možnosti podpory vývoje dětí
- Jaké otázky řeší ekonomická psychologie?
Osnova přednášek:
- Psychologie štěstí v seniorském věku
- Jídlo, nadváha, obezita a zdravý životní styl
- Lež v mezilidských vztazích
- Psychologie spotřebního chování
- Co to jsou a kde se berou psychosomatické obtíže?
- Prarodiče a vnoučata
- Asertivní dovednosti v mezilidských vztazích seniorů
- Lidská sexualita
- Svědkové a oběti trestných činů

Náhradní témata:
- Možnosti podpory vývoje dětí
- Jaké otázky řeší ekonomická psychologie?
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)
absolutorium 1. ročníku kurzu „Psychologie pro život“ v akademickém roce 2018/2019

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. Václav Mertin
Department of Psychology
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Dates and duration
2019/2020
winter semester
2
36 (total number of hours)
Friday
7.2.2020
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019-31.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
cdv.ff.cuni.cz