Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Dějiny umění Latinské Ameriky - MEZOAMERIKA (5383)
Basic information
Dějiny umění Latinské Ameriky - MEZOAMERIKA
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Centre for Ibero-American Studies [21-SIAS]
full-time
Czech
Kurz se zabývá dějinami umění Latinské Ameriky. Konkrétně je věnována geografickému a kulturnímu areálu Mezoamerika, který se nachází na území Střední Ameriky a kde se rozvinuly jedny z nejvýznamnějších předkolumbovských kultur Ameriky (Olmékové, Mayové a Aztékové). Posluchači se v jeho průběhu seznámí s uměním Mezoameriky, poznají jeho hlavní charakteristiky, jakož i významné kultury a naleziště. Dále jim bude představena v Česku dostupná odborná i popularizační literatura zabývající se danou problematikou. Součástí kurzu jsou i výukové materiály.

Dějiny umění Latinské Ameriky - MEZOAMERIKA
Osnova přednášek:
- Úvod do problematiky, seznámení se s terminologií a periodizací; archaické období a první známky umělecké činnosti na území Mezoameriky
- Mateřská kultura Mezoameriky: Olmékové
- Olmécká pueblanská kultura: Tlatilco a Cuicuilco
- Monte Albán a Mitla: Zapotékové a Mixtékové
- Palenque: Mayové
- Teotihuacan: „město bohů“
- Chichén Itzá: konec klasické mayské kultury?
- Tula: Toltékové
- Vzestup a pád Tenochtitlanu: Aztékové
Osnova přednášek:
- Úvod do problematiky, seznámení se s terminologií a periodizací; archaické období a první známky umělecké činnosti na území Mezoameriky
- Mateřská kultura Mezoameriky: Olmékové
- Olmécká pueblanská kultura: Tlatilco a Cuicuilco
- Monte Albán a Mitla: Zapotékové a Mixtékové
- Palenque: Mayové
- Teotihuacan: „město bohů“
- Chichén Itzá: konec klasické mayské kultury?
- Tula: Toltékové
- Vzestup a pád Tenochtitlanu: Aztékové
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D.
Centre for Ibero-American Studies
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Dates and duration
2019/2020
winter semester
1
18 (total number of hours)
Friday
11.10.2019
14.2.2020
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019-31.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html