Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Kmeny, etnika, národy v srdci Evropy - 1. ročník (5382)
Basic information
Kmeny, etnika, národy v srdci Evropy - 1. ročník
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Institute of Czech History [21-UCD]
full-time
Czech
Zcela nový kurz se tentokrát zaměřuje na pestré etnické složení našich zemí v průběhu staletí, stejně jako na otázku, jakou proměnou prošla kmenová příslušnost, etnicita a národní identita. Pozornost je věnována jak „čechocentrickým“ tématům, tak naopak cíleně jiným etnickým skupinám žijícím na tomto území, tematická šíře zahrnuje rovněž pohledy zvenčí a také projektování českých představ do vztahu k jiným etnikům a národům (např. Lužickým Srbům). Několik přednášek je věnováno i oblasti Slovenska a Podkarpatské Rusi, resp. Horních Uher, a složité situaci v této části střední Evropy v moderní době. Chronologicky je kurs rozkročen mezi středověkem a 20. stoletím.
Vedle pedagogů z Ústavu českých dějin FF UK se na výuce budou podílet odborníci z jiných pracovišť FF UK (politologie), z Akademie věd AV ČR (Ústav pro českou literaturu) a z Židovského muzea v Praze.

Kmeny, etnika, národy v srdci Evropy - 1. ročník
Osnova přednášek:
- Cesta k našemu národnímu vědomí: od Dalimila k Palackému
- „Čechové“ v raném středověku
- Etnické poměry v zemích českých od středověku do počátku 16. století: celkový přehled, Češi a Němci, Slezsko a obojí Lužice
- Češi a jejich země pohledem autorů „sladké Francie“ ve středověku
- „Ryzí Čechové“ a jejich mesianismus husitské doby
- Snaha o „zachování starožitného jazyka českého“ a národnostní situace v českých zemích 1526-1620
- Tonoucí ostrůvek v germánském moři? Od Slovanů v předmoderní Lužici po Lužické Srby
- Mýtičtí hrdinové v národních službách
- Proměny židovských identit v průběhu 19. století
Osnova přednášek:
- Cesta k našemu národnímu vědomí: od Dalimila k Palackému
- „Čechové“ v raném středověku
- Etnické poměry v zemích českých od středověku do počátku 16. století: celkový přehled, Češi a Němci, Slezsko a obojí Lužice
- Češi a jejich země pohledem autorů „sladké Francie“ ve středověku
- „Ryzí Čechové“ a jejich mesianismus husitské doby
- Snaha o „zachování starožitného jazyka českého“ a národnostní situace v českých zemích 1526-1620
- Tonoucí ostrůvek v germánském moři? Od Slovanů v předmoderní Lužici po Lužické Srby
- Mýtičtí hrdinové v národních službách
- Proměny židovských identit v průběhu 19. století
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
Institute of Czech History
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Dates and duration
2019/2020
summer semester
2
36 (total number of hours)
2. ročník v akademickém roce 2020/2021
Friday
21.2.2020
24.4.2020
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Filozotická fakulta, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019-31.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html