Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Velká díla antického světa - 1. ročník (5381)
Basic information
Velká díla antického světa - 1. ročník
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Centrum dalšího vzdělávání [21-CDV]
full-time
Czech
Přednáškový cyklus se soustředí na díla, která sehrála důležitou, často rozhodující roli v dějinách řecké a římské civilizace; tato díla jsou přitom významná nejen pro antickou kulturu, ale mnohdy i později pro kulturu středověkou či renesanční a obecně pro evropskou kulturu jako celek. Žánrově se jedná o díla literární, historiografická, dramatická, filosofická i teologická, časová škála zahrnuje dobu archaickou v Řecku stejně jako poslední staletí antiky, tedy i ustavení křesťanského novozákonního kánonu. Posluchači se seznámí také s rozdílným hodnocením těchto děl v průběhu staletí.
Velká díla antického světa - 1. ročník
Osnova přednášek:
- Homér, Ilias
- Hésiodos, Theogonie
- Hérodotos, Dějiny
- Sofoklés, Oidipus král
- Aristofanés, Žáby
- Platón, Ústava
- Aristotelés, Etika Nikomachova
- Plútarchos, Životopisy
- Nový zákon

Osnova přednášek:
- Homér, Ilias
- Hésiodos, Theogonie
- Hérodotos, Dějiny
- Sofoklés, Oidipus král
- Aristofanés, Žáby
- Platón, Ústava
- Aristotelés, Etika Nikomachova
- Plútarchos, Životopisy
- Nový zákon

ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)

Course requirements and qualification acquired
závěrečná písemná práce
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.
Institute for Greek and Latin Studies
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Dates and duration
2019/2020
summer semester
2
36 (total number of hours)
2. ročník v akademickém roce 2020/2021
Friday
21.2.2020
24.4.2020
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
Anna.Novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019-31.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html