Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Přes Královskou zahradu Pražského hradu k Mistru Litoměřickému. Kapitoly z dějin česko-pobaltských vztahů. (5380)
Basic information
Přes Královskou zahradu Pražského hradu k Mistru Litoměřickému. Kapitoly z dějin česko-pobaltských vztahů.
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Institute of East European Studies [21-UVES]
full-time
Czech
Kurz nabídne málo známé pohledy na přítomnost baltských národů (starých Prusů, Litevců a Lotyšů) a jejich kultur v české historii, se zvláštním důrazem na místa, která jsou s nimi spojena v Praze. První část kurzu posluchače seznámí například s nejstaršími texty v baltských jazycích (ve staropruštině), které pravděpodobně vznikly v Praze, s kulturními vztahy českých zemí s Velkoknížectvím litevským a s inspiracemi litevského národního hnutí obrozenským životem Prahy 19. století. Druhá část kurzu bude věnována vlivu české náboženské reformace (Jana Husa, Jana Amose Komenského) na lotyšskou kulturu, vědecké a kulturní spolupráci s Lotyšskem a dnešní vztahy mezi Prahou a Rigou.

Přes Královskou zahradu Pražského hradu k Mistru Litoměřickému. Kapitoly z dějin česko-pobaltských vztahů.
Osnova přednášek:
- Baltia pagana a české země od sv. Vojtěcha k Přemyslu Otakaru II.
- Litva v Čechách za vlády Karla IV.
- František Skorina. Český knihtisk a okolnosti pražského vydání Bible ruské
- Skorina a Čechy. Umělecké kvality Bible ruské
- Musca depicta na portrétu Skoriny a v malířství 15.-16. st.
- Skorina a Čechy. Královský zahradník
- České a litevské národní obrození. Baltistika v pracích českých badatelů 19. století
- Jan Hus a Jednota bratrská v dějinách lotyšské kultury
- Kulturní činnost předválečné Československo-lotyšské společnosti a dnešního Česko-lotyšského spolku

Osnova přednášek:
- Baltia pagana a české země od sv. Vojtěcha k Přemyslu Otakaru II.
- Litva v Čechách za vlády Karla IV.
- František Skorina. Český knihtisk a okolnosti pražského vydání Bible ruské
- Skorina a Čechy. Umělecké kvality Bible ruské
- Musca depicta na portrétu Skoriny a v malířství 15.-16. st.
- Skorina a Čechy. Královský zahradník
- České a litevské národní obrození. Baltistika v pracích českých badatelů 19. století
- Jan Hus a Jednota bratrská v dějinách lotyšské kultury
- Kulturní činnost předválečné Československo-lotyšské společnosti a dnešního Česko-lotyšského spolku

ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Mgr. Pavel Štoll, Ph.D.
Institute of East European Studies
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Dates and duration
2019/2020
summer semester
1
18 (total number of hours)
Friday
21.2.2020
24.4.2020
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, FIlozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019-31.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html