Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Země a lidé II: Střední Evropa v dějinách (5379)
Basic information
Země a lidé II: Střední Evropa v dějinách
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Institute of General History [21-USD]
full-time
Czech
V nabízeném kurzu si na modelových příkladech z dějin střední Evropy (jednotlivé části Svaté říše římské – Rakousy, Štýrsko, Korutany, Bavorsko, Švábsko, Čechy, Polsko, Uhry) v období 13.–14. století ukážeme klíčové momenty ze života středověkých panovníků – bitvy, diplomatická jednání, dvorské slavnosti, rodinné vztahy i kulturní život. V jednotlivých přednáškách bude věnována pozornost významným osobnostem stanoveného období a geografického okruhu, podstatným událostem politických i kulturních dějin v rámci nejen středoevropské ale i celoevropské historie. Jednotlivá témata budou vykládána optikou soudobých pramenů i moderní historiografie. Součástí výkladu bude i význam událostí pro další historický vývoj a jejich tzv. druhý život.
Země a lidé II: Střední Evropa v dějinách - 2. ročník
Osnova přednášek:
- Zlatá bula sicilská. Svatá říše římská a politika českých zemí
- Tataři na Hostýně a ohrožení střední Evropy
- Bitva u Kressenbrunnu. Obrana křesťanstva před uherským nebezpečím
- Rudolf Habsburský římským králem a nové pořádky v říši
- Bitva na Moravském poli a počátky habsburské hegemonie
- Korunovace Václava II. na českého krále a poslední vzepětí přemyslovské moci
- Vymření starých dynastií (Babenberkové, Piastovci, Arpádovci, Přemyslovci) a nástup nových vládců (Anjouovci, Lucemburkové, Habsburkové, Wittelsbachové) v
komparativní perspektivě
- Nástup lucemburské dynastie na politickou scénu střední Evropy
- Italské dobrodružství Jana Lucemburského

Osnova přednášek:
- Zlatá bula sicilská. Svatá říše římská a politika českých zemí
- Tataři na Hostýně a ohrožení střední Evropy
- Bitva u Kressenbrunnu. Obrana křesťanstva před uherským nebezpečím
- Rudolf Habsburský římským králem a nové pořádky v říši
- Bitva na Moravském poli a počátky habsburské hegemonie
- Korunovace Václava II. na českého krále a poslední vzepětí přemyslovské moci
- Vymření starých dynastií (Babenberkové, Piastovci, Arpádovci, Přemyslovci) a nástup nových vládců (Anjouovci, Lucemburkové, Habsburkové, Wittelsbachové) v
komparativní perspektivě
- Nástup lucemburské dynastie na politickou scénu střední Evropy
- Italské dobrodružství Jana Lucemburského

ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)
absolutorium 1. ročníku kurzu "Země a lidé I: Střední Evropa v dějinách" v akademickém roce 2018/2019

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.
Institute of General History
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozotická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Dates and duration
2019/2020
summer semester
2
36 (total number of hours)
Friday
21.2.2020
24.4.2020
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019-31.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html