Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Řečové aspekty mezilidské komunikace (5378)
Basic information
Řečové aspekty mezilidské komunikace
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Institute of Phonetics [21-FU]
full-time
Czech
Řeč představuje hlavní způsob mezilidské komunikace a především je fascinujícím nástrojem, pomocí něhož sdělujeme své názory, ovlivňujeme názory druhých a ty vlastní v průběhu komunikačního procesu aktualizujeme. Řečí také vyjadřujeme nejrůznější afektivní stavy či vlastní sociální identitu. To všechno nám umožňuje velmi dynamický řečový mechanismus na jedné straně a efektivní způsob vnímání řeči na straně druhé.
Program představuje několik oblastí moderních řečových věd. Začíná základními pohledy na lidskou řeč – její tvorbu, akustické vlastnosti a vnímání. Samostatná přednáška je věnována prozodickým vlastnostem řeči, mezi něž patří prominence, melodie či rytmus, a jejich roli v každodenní komunikaci. Druhá polovina programu se zaměřuje na vybrané interdisciplinární aspekty řečových věd. Tématem jedné z přednášek budou specifika řeči v médiích především v češtině a role mediálních mluvčích ve společnosti, další představí řečové technologie jako syntézu řeči z textu či automatické rozpoznávání řeči. Program bude zakončen přednáškami, které pojednávají o psychofonetických a forenzně fonetických tématech a v nichž bude představen i současný výzkum členů Fonetického ústavu.

Řečové aspekty mezilidské komunikace
Osnova přednášek:
- Tvorba řeči a její možnosti
- Akustické vlastnosti řeči
- Lidský sluch a jeho možnosti
- Prozodie a její komunikační význam
- Řeč v médiích
- Metody zkoumání řeči
- Možnosti řečových technologií
- Možnosti identifikace mluvčího z řeči
- Vnímání osobnosti mluvčího
Osnova přednášek:
- Tvorba řeči a její možnosti
- Akustické vlastnosti řeči
- Lidský sluch a jeho možnosti
- Prozodie a její komunikační význam
- Řeč v médiích
- Metody zkoumání řeči
- Možnosti řečových technologií
- Možnosti identifikace mluvčího z řeči
- Vnímání osobnosti mluvčího
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Institute of Phonetics
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Dates and duration
2019/2020
summer semester
1
18 (total number of hours)
Friday
21.2.2020
24.4.2020
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019-31.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html