Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Psychologie pro život - 1. ročník (5377)
Basic information
Psychologie pro život - 1. ročník
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Department of Psychology [21-KPS]
full-time
Czech
Psychologie je výjimečně zajímavý vědní obor s nesmírně širokým záběrem. Hlavním předmětem jeho zájmu je člověk a tak, jak se mění člověk v ontogenetickém vývoji a jak se mění svět kolem něj, tak jsou vysílány neustále nové podněty pro staronové pohledy na chování, prožívání a jednání každého z nás, přibývají nová témata ke zkoumání, objevují se nové metody a postupy psychologické intervence k jednotlivci i skupině. Cílem kurzu je nabídnout v ilustrativně zvolených tématech psychologický úhel pohledu a poukázat na souvislosti vybraných fenoménů pro život v seniorském věku.
Psychologie pro život - 1. ročník
Osnova přednášek:
- Psychologie je vědou o člověku…
- Evoluční a biologické kořeny lidské psychiky
- Význam učení v seniorském věku
- Jak psychologie pomáhá poznávat lidi aneb co je to psychologická diagnostika
- Komunikace v mezilidských vztazích
- Komunikace prarodičů s vnoučaty a nejen s nimi
- Psychopatologie všedního dne
- Závažné životní události
- Otázky psychologie zdraví seniorského věku
- Jak zvládat konflikty v mezilidských vztazích?
- Smysl života z pohledu psychologie
Osnova přednášek:
- Psychologie je vědou o člověku…
- Evoluční a biologické kořeny lidské psychiky
- Význam učení v seniorském věku
- Jak psychologie pomáhá poznávat lidi aneb co je to psychologická diagnostika
- Komunikace v mezilidských vztazích
- Komunikace prarodičů s vnoučaty a nejen s nimi
- Psychopatologie všedního dne
- Závažné životní události
- Otázky psychologie zdraví seniorského věku
- Jak zvládat konflikty v mezilidských vztazích?
- Smysl života z pohledu psychologie
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. Václav Mertin
Department of Psychology
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Dates and duration
2019/2020
summer semester
2
36 (total number of hours)
2. ročník v ak. roce 2020/2021
Friday
21.2.2020
24.4.2020
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta,, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019-31.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html