Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Možnosti celoživotního učení a rozvoje člověka z pohledu třetího věku (5376)
Basic information
Možnosti celoživotního učení a rozvoje člověka z pohledu třetího věku
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Department of Adult Education and Personnel Management [21-KANPR]
full-time
Czech
Cílem kurzu je přiblížení významného fenoménu moderní společnosti – vzdělávání v dospělém věku – v bohaté škále jeho podob. Přednášky jsou zaměřeny na nosná a podnětná témata vzdělávání dospělých v aktuálních souvislostech. Sledovány budou spojitosti s probíhajícími společenskými změnami i proměnami individuálních životních drah, které se v současnosti stávají těžko předvídatelnými a doprovázejí je rozličné nejistoty a rizika. Absolvování kurzu by mělo přispět ke komplexnímu porozumění vzdělávání v dospělém věku v současném světě.
Možnosti celoživotního učení a rozvoje člověka z pohledu třetího věku
Osnova přednášek:
- Celoživotní učení – realita nebo utopie?
- Andragogika – věda o vzdělávání a učení se dospělých
- Měnící se podoby vzdělávání dospělých v historické perspektivě
- Možnosti orientace ve společnosti rizik – učení se a vzdělávání jako prevence soudobých sociálních, zdravotních a jiných problémů
- Funkční gramotnost a kompetence jako životní nezbytnost
- Zájmové vzdělávání dospělých – od Aristotela k U3V
- Generace pracovníků a jejich specifika, schopnosti a očekávání starších pracovníků a pracujících seniorů
- Age management – řízení věkové struktury pracovníků v organizaci
- Mezigenerační učení a sdílení znalostí v práci – význam věkové diverzity
Osnova přednášek:
- Celoživotní učení – realita nebo utopie?
- Andragogika – věda o vzdělávání a učení se dospělých
- Měnící se podoby vzdělávání dospělých v historické perspektivě
- Možnosti orientace ve společnosti rizik – učení se a vzdělávání jako prevence soudobých sociálních, zdravotních a jiných problémů
- Funkční gramotnost a kompetence jako životní nezbytnost
- Zájmové vzdělávání dospělých – od Aristotela k U3V
- Generace pracovníků a jejich specifika, schopnosti a očekávání starších pracovníků a pracujících seniorů
- Age management – řízení věkové struktury pracovníků v organizaci
- Mezigenerační učení a sdílení znalostí v práci – význam věkové diverzity
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. Mgr. Renata Kocianová, Ph.D.
Department of Adult Education and Personnel Management
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2,Praha 1
Dates and duration
2019/2020
summer semester
1
18 (total number of hours)
Friday
21.2.2020
24.4.2020
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019-31.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html