Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Antické památky na seznamu dědictví UNESCO (5375)
Basic information
Antické památky na seznamu dědictví UNESCO
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Centrum dalšího vzdělávání [21-CDV]
full-time
Czech
Přednáškový cyklus se zaměří na rozsáhlý soubor antických památek, které jsou na seznamu Světového dědictví UNESCO. Ty budou prezentovány primárně s ohledem na jejich geografickou polohu v současných státech (které je spravují), ale též s ohledem na někdejší římské provincie. Následně tyto památky budou posluchačům přiblíženy z hlediska jejich významu, a to v kontextech někdejšího světa římského i současného.
Antické památky na seznamu dědictví UNESCO
Osnova přednášek:
- UNESCO a seznam světového dědictví, principy, cíle, antické památky na seznamu
- Řecko I
- Řecko II
- Itálie I
- Itálie II
- Západní Evropa
- Severní Afrika
- Blízký východ a Malá Asie
- Analýza a shrnutí
Osnova přednášek:
- UNESCO a seznam světového dědictví, principy, cíle, antické památky na seznamu
- Řecko I
- Řecko II
- Itálie I
- Itálie II
- Západní Evropa
- Severní Afrika
- Blízký východ a Malá Asie
- Analýza a shrnutí
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. Pavel Titz, Ph.D.
Centrum dalšího vzdělávání
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Dates and duration
2019/2020
summer semester
1
18 (total number of hours)
Friday
21.2.2020
24.4.2020
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019-31.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html