Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Kurz českého znakového jazyka (5371)
Basic information
Kurz českého znakového jazyka
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Institut of Deaf Studies [21-UJKN]
full-time
Czech
Kurz je určen všem, kteří již mají nějakou základní znalost českého znakového jazyka a chtějí dále rozvíjet svoje kompetence. Lekce povede rodilý mluvčí ČZJ. Výuka probíhá tzv. přímou metodou, tj. bez slyšícího tlumočníka. V jednotlivých lekcích frekventanti kurzu naváží na svoje dosavadní znalosti a dovednosti – upevní a prohloubí svoji znalost gramatiky českého znakového jazyka, budou si dále rozšiřovat slovní zásobu a cvičit dovednost v českém znakovém jazyce komunikovat.


Kurz není vhodný pro začátečníky.
Kurz českého znakového jazyka I. a II.
Osnova přednášek:
- Český znakový jazyk I.
- Český znakový jazyk II.
- Český znakový jazyk III.
- Český znakový jazyk IV.
- Český znakový jazyk V.
- Český znakový jazyk VI.
- Český znakový jazyk VII.
- Český znakový jazyk VIII.
- Český znakový jazyk IX.
Osnova přednášek:
- Český znakový jazyk I.
- Český znakový jazyk II.
- Český znakový jazyk III.
- Český znakový jazyk IV.
- Český znakový jazyk V.
- Český znakový jazyk VI.
- Český znakový jazyk VII.
- Český znakový jazyk VIII.
- Český znakový jazyk IX.
20
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Mgr. Petra Slánská Bímová
Institut of Deaf Studies
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Dates and duration
2019/2020
winter and summer semester
2
36 (total number of hours)
Friday
4.10.2019
24.4.2020
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
úhrada za 2 semestry - Kč 1200,-
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019-31.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html