Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Čeština v proměnách času (5366)
Basic information
Čeština v proměnách času
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Institute of Czech Language and Theory of Communication [21-UCJTK]
full-time
Czech
Přednáškový cyklus má podobu vybraných kapitol z dějin českého jazyka. Řazení jednotlivých přednášek je v zásadě chronologické: začíná se českou etymologií a rekonstrukcí pračeštiny, končí se 20. stoletím. Cyklus si všímá různých aspektů vývoje jazyka i jeho užívání; největší pozornost věnuje proměnám slovní zásoby, mimoto se dotýká gramatiky, pravopisu, jazykové správnosti i jazyka vybraných literárních památek. Posluchači budou rovněž seznámeni s internetovými aplikacemi a úložišti, které jim umožní např. vyhledávání a listování ve starších českých slovnících a mluvnicích z pohodlí domova.
Čeština v proměnách času I. a II.
Osnova přednášek:
Zimní semestr:
- Česká etymologie
- Prapočátky češtiny (600–1000)
- Nejstarší památky češtiny
- Staročeská slovní zásoba
- Humanistická a barokní čeština
- Slova a dějiny
- Elektronické zdroje k dějinám češtiny
- Český překlad bible (krom Bible kralické)
- Bible kralická šestidílná

Letní semestr:
- Čeština v době baroka
- Gramatiky českého jazyka od počátku do 19. století
- Život a tvorba nekatolických exulantů z Čech a Moravy v 18. století
- Rozdíly mezi texty šířenými tiskem a rukopisem v 17.–18. století
- Český jazyk v době národního obrození
- Vývoj českého slovníkářství (s důrazem na novodobé slovníky počínaje Jungmannem)
- Český purismus ve 2. polovině 19. století
- Český jazyk za protektorátu
- Názory na jazykovou správnost a jazykovou kulturu v průběhu 20. století
Osnova přednášek:
Zimní semestr:
- Česká etymologie
- Prapočátky češtiny (600–1000)
- Nejstarší památky češtiny
- Staročeská slovní zásoba
- Humanistická a barokní čeština
- Slova a dějiny
- Elektronické zdroje k dějinám češtiny
- Český překlad bible (krom Bible kralické)
- Bible kralická šestidílná

Letní semestr:
- Čeština v době baroka
- Gramatiky českého jazyka od počátku do 19. století
- Život a tvorba nekatolických exulantů z Čech a Moravy v 18. století
- Rozdíly mezi texty šířenými tiskem a rukopisem v 17.–18. století
- Český jazyk v době národního obrození
- Vývoj českého slovníkářství (s důrazem na novodobé slovníky počínaje Jungmannem)
- Český purismus ve 2. polovině 19. století
- Český jazyk za protektorátu
- Názory na jazykovou správnost a jazykovou kulturu v průběhu 20. století
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
Institute of Czech Language and Theory of Communication
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Dates and duration
2019/2020
winter and summer semester
2
36 (total number of hours)
Friday
11.10.2019
24.4.2020
Schedule details
Fees and financing
1200 Kč / programme
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html