Cesta k úspěchu je dlážděná slovy (5365)
Basic information
Cesta k úspěchu je dlážděná slovy
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Centrum dalšího vzdělávání [21-CDV]
full-time
Czech
Hlas je lidské teplo, je projevem kulturnosti člověka a tedy i důležitým činitelem k vytváření dobrých mezilidských vztahů. Kdo dobře ovládá svůj hlas, ví jak s ním zacházet, má každodenně jednodušší život v komunikaci se svým okolím. Cílem výuky je ukázat možnosti k rozvíjení hlasového a mluvního projevu, jak na sobě dále pracovat a jak přenést získané dovednosti do běžného života.

Cesta k úspěchu je dlážděná slovy I. a II.
Osnova přednášek:
- Edukace mluvního hlasu
- Hlasivky jsou nejpodivuhodnější lidský orgán
- Metodika tvoření hlasu
- Práce s pozitivní trémou
- Využívání svého přirozeného a správně posazeného hlasu
- Hlasová a mluvní kondička
- Fonační cvičení s vědomou respirací, rezonancí a artikulací
- Nalezení svého osobitého mluvního stylu v různých situacích
- Slovo je zbraň i lék
Osnova přednášek:
- Edukace mluvního hlasu
- Hlasivky jsou nejpodivuhodnější lidský orgán
- Metodika tvoření hlasu
- Práce s pozitivní trémou
- Využívání svého přirozeného a správně posazeného hlasu
- Hlasová a mluvní kondička
- Fonační cvičení s vědomou respirací, rezonancí a artikulací
- Nalezení svého osobitého mluvního stylu v různých situacích
- Slovo je zbraň i lék
30
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)

Course requirements and qualification acquired
prezentace projektu
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Ing. Ilona Kellerová
Centrum dalšího vzdělávání
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, Jindřišská 27, Praha 1
Dates and duration
2019/2020
winter and summer semester
2
36 (total number of hours)
14:00 - 15:30 h.
Thursday
10.10.2019
5.3.2020
Schedule details
Fees and financing
1200 Kč / programme
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019-31.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
cdv.ff.cuni.cz