Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Konverzační jazykový kurz Angličtina pro seniory (5363)
Basic information
Konverzační jazykový kurz Angličtina pro seniory
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Centrum dalšího vzdělávání [21-CDV]
full-time
English
Kurz je určen pro uchazečům s pokročilejší znalostí anglického jazyka. Zaměřuje se na rozvoj produktivních i receptivních jazykových dovedností seniorů (porozumění psanému nebo vyslechnutému textu, samostatný ústní projev (monolog i dialog, diskuze) s cílem zopakovat si, upevnit a rozvíjet slovní zásobu a gramatiku tak, aby byl posluchač po absolvování kurzu schopen komunikovat v anglickém jazyce v běžných situacích i vyjádřit své myšlenky a názory o složitějších problémech. Témata jsou rozvržena vždy do dvou lekcí kurzu a jsou vybrána tak, že se vztahují jak k osobnímu životu, tak ke kulturním a společenským událostem v současnosti. Ke každému tématu je připraven studijní materiál rozvíjející všechny čtyři jazykové dovednosti (poslech s porozuměním, čtení, psaní, mluvení) a obsahující specifickou slovní zásobu a cvičení zaměřená na vybrané gramatické struktury. Tyto pracovní listy používají posluchači a posluchačky ve dvou po sobě jdoucích lekcích.
Konverzační jazykový kurz Angličtina pro seniory (1. skupina)
Osnova přednášek:
- Introduction: Learning English
- Leisure and Life Style
- Leisure and Life Style
- News and Current Affairs
- News and Current Affairs
- Our Post-Factual World
- Our Post-Factual World
- Gender Issues within the Czech Republic
- Gender Issues within the Czech Republic
- What Is It To Be British
- What Is It To Be British
- How To Be Healthy
- How To Be Healthy
- 20th and 21st Literature Written in English
- 20th and 21st Literature Written in English
- Education and Its Changes in the 21st Century
- Education and Its Changes in the 21st Century
- Revison + final test
Osnova přednášek:
- Introduction: Learning English
- Leisure and Life Style
- Leisure and Life Style
- News and Current Affairs
- News and Current Affairs
- Our Post-Factual World
- Our Post-Factual World
- Gender Issues within the Czech Republic
- Gender Issues within the Czech Republic
- What Is It To Be British
- What Is It To Be British
- How To Be Healthy
- How To Be Healthy
- 20th and 21st Literature Written in English
- 20th and 21st Literature Written in English
- Education and Its Changes in the 21st Century
- Education and Its Changes in the 21st Century
- Revison + final test
26
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. Alena Bočková, Ph.D.
Language Centre
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, Jindřišská 27, Praha 1
Dates and duration
2019/2020
October
2
36 (total number of hours)
10:00 - 11:30 h.
Monday
7.10.2019
2.3.2020
Schedule details
Fees and financing
1200 Kč / programme
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019-31.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html