Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Jazykový kurz - Latina pro seniory (5362)
Basic information
Jazykový kurz - Latina pro seniory
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Language Centre [21-JC]
full-time
Czech
Kurz se zaměří na rozvoj receptivních jazykových dovedností seniorů (porozumění psanému textu) s konkrétním cílem osvojování, resp. opakování a upevňování základních gramatických struktur a lexikálních jednotek, dále pak na systematickou práci se slovníkem. Vybrané jednoduché texty různých žánrů se obsahově týkají všeobecných tematických okruhů (historie, společnost, kultura, apod.), zahrnují latinská rčení a přísloví, zkratky, nápisy, písně aj.

Kurz není určen pro úplné začátečníky, nýbrž pro ty, kteří se už latinu někdy učili.
Jazykový kurz - Latina pro seniory
Osnova přednášek:
- Invitatio et ars grammatica
- Repetitio prima
- Ad fontes I
- Ars grammatica et repetitio secunda
- Ad fontes II
- Ars grammatica et repetitio tertia
- Ad fontes III
- Ars grammatica
- Repetitio quarta et valedictio
Osnova přednášek:
- Invitatio et ars grammatica
- Repetitio prima
- Ad fontes I
- Ars grammatica et repetitio secunda
- Ad fontes II
- Ars grammatica et repetitio tertia
- Ad fontes III
- Ars grammatica
- Repetitio quarta et valedictio
26
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. Alena Bočková, Ph.D.
Language Centre
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, Jindřišská 27, Praha 1
Dates and duration
2019/2020
March
1
18 (total number of hours)
14:00 - 15:30 h.
Monday
9.3.2020
11.5.2020
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019-31.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html