Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Konverzační jazykový kurz Francouzština pro seniory (5361)
Basic information
Konverzační jazykový kurz Francouzština pro seniory
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Language Centre [21-JC]
full-time
French
Popis předpokládané úrovně:
Kurz je určen zájemcům z řad seniorů, kteří již ovládají základní gramatická pravidla a potřebují se naučit vyjadřovat v běžných situacích. Rozumějí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se jich bezprostředně týkají (rodina, nákupy, bydlení, zaměstnání). Dokážou komunikovat prostřednictvím jednoduchých úloh, jež vyžadují přímou výměnu informací o běžných skutečnostech. Mají základní jazykový repertoár, který jim umožňuje, aby se vyjadřovali v rámci každodenních předvídatelných situací jednoduchou formou.

Anotace:
Kurz se zaměří na rozvoj produktivních i receptivních jazykových dovedností seniorů (na samostatný ústní projev, vedení dialogu, porozumění psanému nebo vyslechnutému textu), příp. psaní vybraných typů textů s konkrétním cílem osvojování, resp. opakování a upevňování základních gramatických struktur a lexikálních jednotek nezbytných pro realizaci obecných komunikačních záměrů. Kurz se obsahově věnuje všeobecným tematickým okruhům s přihlédnutím k dané jazykové oblasti (společenské konvence, kultura, média, historie, společenské problémy současnosti, apod.).
Konverzační jazykový kurz Francouzština pro seniory
Osnova přednášek:
- Cocktail de bienvenue
- Destination Paris / France
- Vivre au quotidien
- Destination Bruxelles / Belgique / Europe
- Communiquer aujourd‘hui
- Destination Prague / Tchéquie
- Manger et boire
- La Francophonie
- Revision
Osnova přednášek:
- Cocktail de bienvenue
- Destination Paris / France
- Vivre au quotidien
- Destination Bruxelles / Belgique / Europe
- Communiquer aujourd‘hui
- Destination Prague / Tchéquie
- Manger et boire
- La Francophonie
- Revision
26
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. Alena Bočková, Ph.D.
Language Centre
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta,Centrum dalšího vzdělávání, Jindřišská 27, Praha 1
Dates and duration
2019/2020
March
1
18 (total number of hours)
12:00 - 13:30 h.
Monday
9.3.2020
11.5.2020
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019-31.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html