Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Charakteristiky známých osobností (5358)
Basic information
Charakteristiky známých osobností
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Centrum dalšího vzdělávání [21-CDV]
full-time
Czech
Cílem programu je seznámit se s psychologickými aspekty života z historie známých osobností. Přiblížit jejich život z různých úhlů pohledu. Hledat jejich silné a slabé, pozitivní či negativní stránky chování. Výběr konkrétních osobností bude určen na zahájení semináře. Budou to osobnosti z kulturního, vědeckého i politického života. Jedná se o specializovaný seminář, který předpokládá aktivní zapojení posluchačů do práce na jednotlivých tématech.

Charakteristiky známých osobností
Osnova přednášek:
Orientační a inspirativní návrh: Heyrovský, Kaplický, Kubelík, Nový, Forman, Bělohlávek, Munzar, Hrabal
Osnova přednášek:
Orientační a inspirativní návrh: Heyrovský, Kaplický, Kubelík, Nový, Forman, Bělohlávek, Munzar, Hrabal
25
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. Eva Drlíková, CSc.
Centrum dalšího vzdělávání
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, FIlozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, Jindřišská 27, Praha 1
Dates and duration
2019/2020
January
1
18 (total number of hours)
10:00 - 11:30 h.
Tuesday
4.2.2020
31.3.2020
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019-31.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html