Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Zajímavosti v psychologii pro pokročilé - 6.ročník (5354)
Basic information
Zajímavosti v psychologii pro pokročilé - 6.ročník
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Centrum dalšího vzdělávání [21-CDV]
full-time
Czech
Cílem programu je seznámit seniory s novými trendy v psychologii, či méně známými tématy.
Jedná se o specializovaný seminář, který předpokládá aktivní zapojení posluchačů do práce na jednotlivých tématech.
Zajímavosti v psychologii pro pokročilé - 6.ročník
Osnova přednášek:
- Konflikty a způsoby jejich řešení
- Smysl života – logoterapie
- Charakteristika generací ve 21. století
- Význam role otce v životě člověka
- Interkulturní rozdíly
- Mezigenerační rozdíly
- Role prarodičů ve výchově mladé generace
- Vztah lékaře a pacienta
Osnova přednášek:
- Konflikty a způsoby jejich řešení
- Smysl života – logoterapie
- Charakteristika generací ve 21. století
- Význam role otce v životě člověka
- Interkulturní rozdíly
- Mezigenerační rozdíly
- Role prarodičů ve výchově mladé generace
- Vztah lékaře a pacienta
25
Seminář je určen výhradně absolventům semináře „Zajímavosti v psychologii pro pokročilé“ 1.– 5. ročník.
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. Eva Drlíková, CSc.
Centrum dalšího vzdělávání
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, Jindřišská 27, Praha 1
Dates and duration
2019/2020
October
1
18 (total number of hours)
Tuesday
8.10.2019
3.12.2019
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, FIlozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019-31.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html