Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Zdravý životní styl člověka (167)
Basic information
Zdravý životní styl člověka
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Third Faculty of Medicine
Dean's Office - Study Division [12-STUD]
full-time
Czech
Studium je zaměřeno na obory hygiena, epidemiologie a preventivní lékařství. Cílem je seznámit posluchače s možnostmi a způsoby ochrany a podpory zdraví různých skupin populace. Výuka je zaměřena na studium zdraví člověka a jeho změn ve vztahu k životním podmínkám a životnímu stylu.

University of the Third Age
Časový a obsahový program bude přihlášeným posluchačům rozdán na začátku kurzu.
Časový a obsahový program bude přihlášeným posluchačům rozdán na začátku kurzu.
90
maturita
důchodový věk
80% účast na přednáškách (min. 12 přednášek)

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.
Department of Hygiene
Department of Hygiene
3.LF UK, Ruská 87, Praha 10
Dates and duration
2019/2020
summer semester, February
3
90 (total number of hours)
3 roky, vždy v letním semestru
Tuesday
Schedule details
Fees and financing
150 Kč / programme
Jedná se o poplatek za 1 semestr, tj. za celý kurz 450,-Kč.
osvobozeno
Application
Ústav hygieny, 3. LF UK, Ruská 87, 100 00 Praha 10
Department of Hygiene
Marta Zezuláková
marta.zezulakova@lf3.cuni.cz
267 102 623
02.12.2019
Přihlášky se podávají od května 2019 do 2.12.2019
Further information
http://www.lf3.cuni.cz/cs/fakulta/studijni-programy/celozivotni-vzdelavani.html
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html