Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Konverzační jazykový kurz Němčina pro seniory (5352)
Basic information
Konverzační jazykový kurz Němčina pro seniory
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Centrum dalšího vzdělávání [21-CDV]
full-time
German
Kurz je určen pro posluchače, kteří si chtějí zopakovat a rozšířit své znalosti německého jazyka. Naučí se fráze a slovní zásobu využitelnou v praxi zejména při cestování či běžné komunikaci.
Kurz se věnuje všeobecným tematickým okruhům (kultura, sport, popis cesty, hlavní města německy mluvících zemí, zdravý životní styl).

Konverzační jazykový kurz Němčina pro seniory
Osnova přednášek:
- Besuch – Gast, Gastgeber
- Musik – ältere und moderne Musik
- Sport – Sportarten, Aktuelles von Wettbewerben
- Wien, Berlin, Bern
- Dekmäler, Stadtplan, Wegbeschreibung
- Briefe schreiben – private und offiziale
- Kino, Theater – Theaterbeschreibung und Erzählung einer Handlung
- Gesunde Lebensweise
- Computer und Internet – deutsche Terminologie, ihre Rolle heutzutage
Osnova přednášek:
- Besuch – Gast, Gastgeber
- Musik – ältere und moderne Musik
- Sport – Sportarten, Aktuelles von Wettbewerben
- Wien, Berlin, Bern
- Dekmäler, Stadtplan, Wegbeschreibung
- Briefe schreiben – private und offiziale
- Kino, Theater – Theaterbeschreibung und Erzählung einer Handlung
- Gesunde Lebensweise
- Computer und Internet – deutsche Terminologie, ihre Rolle heutzutage
26
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. Alena Bočková, Ph.D.
Language Centre
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, Jindřišská 27, Praha 1
Dates and duration
2019/2020
January
1
18 (total number of hours)
12:00 - 13:30 h.
Monday
6.1.2020
2.3.2020
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
základní
Application
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
Anna.Novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019-31.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html