Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Konverzační jazykový kurz Ruština pro seniory (5351)
Basic information
Konverzační jazykový kurz Ruština pro seniory
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Centrum dalšího vzdělávání [21-CDV]
full-time
Russian
Kurz je zaměřen na rozvoj produktivních i receptivních jazykových dovedností seniorů (porozumění psanému nebo vyslechnutému textu, samostatný ústní projev (monolog i dialog), případně i projev písemný. Cílem kurzu je prohloubit znalosti a komunikační dovednosti účastníků, seznámit je s reáliemi a vzorci chování typickými pro ruskojazyčné prostředí. Široce definovaná témata budou modifikována podle konkrétních potřeb, zájmů a preferencí zúčastněných.
Předpokladem pro vstup do kurzu je schopnost dorozumět se v běžných situacích.
Konverzační jazykový kurz Ruština pro seniory
Osnova přednášek:
- Знакомство. Словари и интернет-источники
- Новости из России
- Новости из России
- Пенсионеры в России, пенсионная реформа
- Современная русская литература
- Современная русская литература
- Мультикультурализм и толерантность в современном обществе
- Мультикультурализм и толерантность в современном обществе
- Обобщение, повторение
Osnova přednášek:
- Знакомство. Словари и интернет-источники
- Новости из России
- Новости из России
- Пенсионеры в России, пенсионная реформа
- Современная русская литература
- Современная русская литература
- Мультикультурализм и толерантность в современном обществе
- Мультикультурализм и толерантность в современном обществе
- Обобщение, повторение
26
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. Alena Bočková, Ph.D.
Language Centre
Centrum dalšího vzdělávání
UK, FF, Centrum dalšího vzdělávání, Jindřišská 27, Praha 1, 5. patro
Dates and duration
2019/2020
October
1
18 (total number of hours)
12:00 - 13:30 h.
Monday
7.10.2019
9.12.2019
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
Anna.Novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2019
2.5.2019-31.5.2019
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html