Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Vzdělávací exkurze U3V - zimní semestr (2904)
Basic information
Vzdělávací exkurze U3V - zimní semestr
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Hussite Theological Faculty
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin [28-04]
full-time
Czech
Jedná se o vzdělávací exkurzi, zpravidla dvoudenní,organizovanou každý semestr pro seniory zapsané v programu U3V na HTF UK.
Poznámka: Program exkurze a její přesná cena, zahrnující částečné náklady na ni, je uveřejněn vždy na počátku každého semestru na webových stránkách.


Dialog generací
Termín (říjen) - podrobnosti a termíny budou uveřejněny na webových stránkách

Termín (říjen) - podrobnosti a termíny budou uveřejněny na webových stránkách

- zapsání v programu U3V na HTF UK

Zájemci z řad seniorů, kteří dosáhli důchodového věku, mohou podat přihlášku do ak. roku 2019/2020 osobně na studijní oddělení fakulty nebo na emailu studijni@htf.cuni.cz do konce června 2019. Senioři budou na základě přihlášek pozváni na zápis, kde obdrží podrobnější informace a kde doloží potvrzení o zaplacení 690,- Kč zápisného.

Platební podmínky:
Č. účtu: 66661389/0800
Variabilní symbol: 1999
Zpráva pro příjemce: Příjmení Jméno (v tomto pořadí)

Course requirements and qualification acquired
závěrečná písemná práce
Certification: Osvědčení o absolvování programu
--
Při absolvování nejméně 4 předmětů (z toho nejméně 1 kulturně-historického cyklu) z nabízených přednášek U3V, má posluchač nárok na Osvědčení o absolvování U3V na HTF UK se slavnostním ceremoniálem v Karolinu Univerzity Karlovy.
Guarantor and venue
ThDr. Pavel Helan, Th.D.
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin
Dates and duration
2019/2020
winter semester
Short-time
36 (total number of hours)
individuálně dle konkrétní exkurze
Schedule details
Fees and financing
1190 Kč / programme
Cena je přibližná při dvoudenní exkurzi s noclehem. Aktuální cena viz web – závisí na destinaci a délce exkurze.
Platbu nutno provést v HOTOVOSTI na hospodářském oddělení.
Provedením platby je účastník přihlášen.
Application
HTF UK, Pacovská 350/4, Praha 4, 140 21
ThDr. Pavel Helan, Th.D.
studijni@htf.cuni.cz
222 539 203
05.10.2019
Změna vyhrazena - viz webové stránky fakulty.
Further information
http://www.htf.cuni.cz/HTF-94.html
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html