Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
„Uplatňovat zdrženlivost?“ Západ a Pražské jaro 1968 (4540)
Basic information
„Uplatňovat zdrženlivost?“ Západ a Pražské jaro 1968
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Social Sciences
Institute of International Studies [23-IMS]
full-time
Czech
Přednáška se zabývá postojem Západu v čele se Spojenými státy k Sovětskému svazu a Východní Evropě během uvolňování napětí v 60. a 70. letech 20. století, v době tzv. politiky détente. Tato politika měla svá pozitiva i negativa. Její negativní dopad si přiblížíme na příkladu československých událostí roku 1968. Zajímat nás bude, jaké nálady tehdy převažovaly mezi západoevropskou veřejností, jaké priority měly Spojené státy a jak se to odrazilo v postojích vedoucích amerických a západoevropských politických představitelů k Sovětskému svazu a Východní Evropě. Zaměříme se i na to, proč tito představitelé reagovali na sovětskou invazi do Československa opatrně, v čem z jejich pohledu ohrožovala další rozvoj vztahů mezi Východem a Západem a jak těchto postojů Sovětský svaz využíval pro své politické cíle.

Zakončení kurzu: Dobrovolná písemná práce na téma dohodnuté s posluchačem (min. 2 strany, tj. 3600 znaků); může se ev. týkat i zachycení osobních prožitků, či vzpomínek na období diskutované v přednášce.
„Uplatňovat zdrženlivost?“ Západ a Pražské jaro 1968
pátek 16:00 - 17:20
pátek 16:00 - 17:20
žádné

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. Vít Fojtek, Dr., Ph.D.
Institute of International Studies
Institute of International Studies
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
Dates and duration
2019/2020
summer semester, February
1
14 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / semestr
Application
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222 112 237
31.01.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html