Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Umění mimoevropských civilizací II (5322)
Basic information
Umění mimoevropských civilizací II
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Social Sciences
neurčeno [23-N]
full-time
Czech
Výtvarné dědictví kultur Asie a Ameriky je na Západě stále poměrně málo známé a je často zařazováno do etnografických bádání. Jiná estetika mnohdy monumentálních výtvorů, které se mohou plně měřit se slavnými díly antiky nebo renesance, není plně doceňována. Cyklus si klade za cíl překonat bariéry ve vnímání umění vzdálených kultur a přinést posluchačům nejen znalosti, ale také vizuální zážitky. Na encyklopedicky utříděném obsáhlém obrazovém materiálu ukáže přednášející nesmírné bohatství výtvarné kultury především největšího kontinentu naší Země. Posluchači kurzu získají přehled o jednotlivých slohových obdobích, jejich charakteristických výtvarných prvcích i nejvýznamnějších lokalitách a památkách.

1. Islámské umění v Persii (Irán)
2. Islámské umění Indie
3. Stúpy a pagody – tvarosloví buddhistické Asie
4. Výtvarné a divadelní umění Bali (Indonésie)
5. Umění Čampy (Vietnam)
6. Buddhistické památky jižní Číny
7. Indiáni před Cortésem a dnes (Mexiko)

Zakončení kurzu: jednoduchý test se 7 otázkami (každá se 3 variantami odpovědí)
Umění mimoevropských civilizací II
pátek 11:00 - 12:20
pátek 11:00 - 12:20
žádné

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
RNDr. Aleš Krejčí, CSc.
neurčeno
neurčeno
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
Dates and duration
2019/2020
winter semester, October
1
14 (total number of hours)
Schedule details
Date:01.11.2019
Time:11:00 - 12:20
Room:H115
  
Date:15.11.2019
Time:11:00 - 12:20
Room:H115
  
Date:22.11.2019
Time:11:00 - 12:20
Room:H115
  
Date:29.11.2019
Time:11:00 - 12:20
Room:H115
  
Date:06.12.2019
Time:11:00 - 12:20
Room:H115
  
Date:13.12.2019
Time:11:00 - 12:20
Room:H115
  
Date:20.12.2019
Time:11:00 - 12:20
Room:H115
Fees and financing
500 Kč / programme
Application
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222 112 237
13.09.2019
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html