Spojené království a osobnosti, které ho utvářely (5313)
Basic information
Spojené království a osobnosti, které ho utvářely
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Social Sciences
Department of Political Science [23-KP]
full-time
Czech
Kurz seznámí zájemce o britskou problematiku s významnými osobnostmi spojenými s utvářením Spojeného království, a to jak s těmi reálně existujícími, tak s těmi, jejichž existenci známe pouze z legend. Vedle legendami opředených hrdinů jako je král Artuš či kouzelník Merlin si proto představíme i osobnosti a události, které vedly ke vzniku Velké Británie, tedy příběh spojení keltských oblastí (Walesu, Skotska) s Anglií. V přednáškách se zájemci budou moci seznámit s důležitými etapami anglických i britských dějin: s pronikáním Normanů a s osobností Viléma Dobyvatele, s působením Normanů ve Walesu, podrobněji budou představeny okolnosti vedoucí ke spojení Skotska s Anglií i boje s klany ze skotské Vysočiny (včetně začlenění Skotů do britské armády). Stěžejní část přednášek pak bude věnována dopadu těchto událostí na současnou skotskou a velšskou politickou scénu a seznámení se s významnými osobnostmi, které se zapsaly výrazně do politických u kulturních dějin těchto oblastí.

Podmínkou pro úspěšné ukončení kurzu je minimálně 50% účast na přednáškách.
Spojené království a osobností, které ho utvářely
pátek 9:30 - 10:50
pátek 9:30 - 10:50
žádné

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
Department of Political Science
Department of Political Science
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
Dates and duration
2019/2020
summer semester, February
1
14 (total number of hours)
Schedule details
Date:21.02.2020
Time:09:30 - 10:50
Room:H112
  
Date:06.03.2020
Time:09:30 - 10:50
Room:H112
  
Date:20.03.2020
Time:09:30 - 10:50
Room:H112
  
Date:03.04.2020
Time:09:30 - 10:50
Room:H112
  
Date:17.04.2020
Time:09:30 - 10:50
Room:H112
  
Date:15.05.2020
Time:09:30 - 10:50
Room:H112
  
Date:22.05.2020
Time:09:30 - 10:50
Room:H112
Fees and financing
500 Kč / programme
Application
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222 112 237
31.01.2020