Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Pražská německá literatura v 19. a 20. století (4220)
Basic information
Pražská německá literatura v 19. a 20. století
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Education
Katedra germanistiky [41-KG]
full-time
Czech
Program bude složen ze dvou třetin z přednáškové výuky a z jedné třetiny z výuky v exteriérech. Proběhne 20 setkání v tomto rozvržení:
- 8 přednášek (6 s analýzou textu) – 24 hodin – prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc.
- 7 přednášek (5 s analýzou textu) – 21 hodin – doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc.
- 5 tematických procházek (výuky v exteriéru) – Mgr. Eva Markvartová, Ph.D.
Součástí programu je 11 hodin analýzy vybraných reprezentativních literárních textů. Program bude zakončen závěrečnou prací (max. 10 stran) a kolokviem.

Pražská německá literatura v 19. a 20. století
Program v rozsahu 60 hodin (20 x 3 hodiny) pro 30 účastníků.
Obsah programu:
1) Formování něm. lit. v Praze od počátku (tzv. bohemismus) do 70. let 19. stol.
2) Spisovatelé tzv. Rilkovy generace.
3) Tzv. Mladá Praha – literární hnutí a jeho podhoubí – časopisy, vzory, vliv.
4) Proměna paradigmatu něm. lit. – zánik monarchie, vznik republiky, nová lit. organizace, převaha židovských autorů, formování tzv. Pražského kruhu.
5) Max Brod a Franz Kafka.
6) Významní autoři předválečné republiky.
7) Zánik pražské něm. lit. 1939/45 a její pokračování ve válečném a poválečném exilu.
8) Vycházka po něm. lit. stopách na Starém Městě.
9) Vycházka po něm. lit. stopách na Novém Městě.
10) Vycházka po něm. lit. stopách na Malé Straně, Muzeum Franze Kafky v Helgertově cihelně.
11) Návštěva Pražského lit. domu něm. autorů, Kafkova knihovna v Centru F. Kafky.
12) Vycházka dle přání účastníků.
Kurz bude probíhat v pátek od 9:00 do 11:30.
Program v rozsahu 60 hodin (20 x 3 hodiny) pro 30 účastníků.
Obsah programu:
1) Formování něm. lit. v Praze od počátku (tzv. bohemismus) do 70. let 19. stol.
2) Spisovatelé tzv. Rilkovy generace.
3) Tzv. Mladá Praha – literární hnutí a jeho podhoubí – časopisy, vzory, vliv.
4) Proměna paradigmatu něm. lit. – zánik monarchie, vznik republiky, nová lit. organizace, převaha židovských autorů, formování tzv. Pražského kruhu.
5) Max Brod a Franz Kafka.
6) Významní autoři předválečné republiky.
7) Zánik pražské něm. lit. 1939/45 a její pokračování ve válečném a poválečném exilu.
8) Vycházka po něm. lit. stopách na Starém Městě.
9) Vycházka po něm. lit. stopách na Novém Městě.
10) Vycházka po něm. lit. stopách na Malé Straně, Muzeum Franze Kafky v Helgertově cihelně.
11) Návštěva Pražského lit. domu něm. autorů, Kafkova knihovna v Centru F. Kafky.
12) Vycházka dle přání účastníků.
Kurz bude probíhat v pátek od 9:00 do 11:30.
30
x

Course requirements and qualification acquired
obhajoba závěrečné práce
závěrečná písemná práce
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Program bude zakončen závěrečnou prací a kolokviem.
Guarantor and venue
prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc.
Katedra germanistiky
Katedra germanistiky
Bude upřesněno
Dates and duration
2019/2020
winter semester, October
2
60 (total number of hours)
Friday - Friday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
Poplatek za program uhraďte převodem na účet PedF UK: KB, a.s., Praha 1, č. účtu 85236011 kód banky:0100, variabilní symbol: 671619, do zprávy pro příjemce napište jméno účastníka.
osvobozeno
Application
Pedagogická fakulta, M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Katedra germanistiky
Bc. Marie Průšová
czv-tym@pedf.cuni.cz
221 900 342
10.09.2019
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html