Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Antické živly nejen očima přírodních věd_II. (4681)
Basic information
Antické živly nejen očima přírodních věd_II.
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Education
Katedra chemie a didaktiky chemie [41-KCHDCH]
full-time
Czech
Antické živly – voda, vzduch, oheň a půda – jako inspirace pro různé oblasti života společnosti. Souvislosti filozofické, přírodovědné, technologické, umělecké i vzdělávací.
Antické živly nejen očima přírodních věd
1. Úvod do studia. Představení tématu a jeho širokých souvislostí. Zásady pro práci v přírodovědné laboratoři, laboratorní řád, bezpečnostní předpisy. Představení a diskuse o možnostech souvisejících exkurzí včetně dohody na jejich realizaci. Literatura a další zdroje pro studium. Požadavky k závěrečnému kolokviu.
2. Antické živly ve filozofickém diskurzu. Od monistů k Aristotelovi a hledání podstaty světa.
3. Antické živly a přírodovědné poznávání.
4. Voda – od antického živlu ke každodenní spotřebě a trvale udržitelnému životu.
5. Vzduch – od antického živlu k „čisté bublině“ života.
6. Oheň – od antického živlu k „dobrému sluhovi ale zlému pánovi“.
7. Půda – od antického živlu k „rodné hroudě“.
8. Antické živly a umění.
9. Antické živly ve vzdělávání.
10. Závěrečné kolokvium s přírodovědným „živlením“ z různých pohledů.

Přednášející doc. RNDr. Karel Holada
Časový harmonogram bude upřesněn přednášejícím
1. Úvod do studia. Představení tématu a jeho širokých souvislostí. Zásady pro práci v přírodovědné laboratoři, laboratorní řád, bezpečnostní předpisy. Představení a diskuse o možnostech souvisejících exkurzí včetně dohody na jejich realizaci. Literatura a další zdroje pro studium. Požadavky k závěrečnému kolokviu.
2. Antické živly ve filozofickém diskurzu. Od monistů k Aristotelovi a hledání podstaty světa.
3. Antické živly a přírodovědné poznávání.
4. Voda – od antického živlu ke každodenní spotřebě a trvale udržitelnému životu.
5. Vzduch – od antického živlu k „čisté bublině“ života.
6. Oheň – od antického živlu k „dobrému sluhovi ale zlému pánovi“.
7. Půda – od antického živlu k „rodné hroudě“.
8. Antické živly a umění.
9. Antické živly ve vzdělávání.
10. Závěrečné kolokvium s přírodovědným „živlením“ z různých pohledů.

Přednášející doc. RNDr. Karel Holada
Časový harmonogram bude upřesněn přednášejícím
20
Maturita se nevyžaduje

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Docházka
Guarantor and venue
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Katedra chemie a didaktiky chemie
Katedra chemie a didaktiky chemie
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Katedra chemie a didaktiky chemie, terén
Dates and duration
2019/2020
winter semester
2
80 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / semestr
Poplatek za program uhraďte převodem na účet PedF UK: KB, a. s., Praha 1, čís. účtu: 85236011 kód banky: 0100, variabilní symbol:6-716-19 , do zprávy pro příjemce napište jméno účastníka.
Application
Pedagogická fakulta, Magdalény Rettigové 4, 116 39, Praha 1
Bc. Marie Průšová
czv-tym@pedf.cuni.cz
221900342
10.09.2019
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html