Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Po stopách historie_I_ Cestování v každém věku (5142)
Basic information
Po stopách historie_I_ Cestování v každém věku
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Education
Katedra dějin a didaktiky dějepisu [41-KDDD]
full-time
Czech
Kurz je koncipován tak, že na teoretický základ z oblasti české a světové historie a cestovního ruchu jako fenoménu současného životního stylu navazuje praktická výuka formou vycházek a exkurzí zaměřených na
významná místa historie u nás i v zahraničí. Výběr témat a míst pokrývá široké spektrum dějin od nejstaršího období po současnost. Účastníci kurzu se seznámí s kulturními památkami, historickými souvislostmi jejich vzniku a metodami vyhledávání informací. Naučí se orientovat v službách cestovního ruchu nejen pro seniory
a získají praktické rady ohledně organizace, bezpečnosti a zdraví na cestách. Kurz je rozdělen do dvou semestrů.
Heritage Education and Interpretation
Po stopách historie. Cestování v každém věku
Zimní semestr: Cesta na východ
1. Úvod, organizace výuky, hlavní kulturní památky na východ od nás a historické souvislosti jejich vzniku.
2. Čechy ve středověku. Autobusová exkurze do Lipan, Kouřimi, Malešova, Kutné Hory, Kolína a Libice nad Cidlinou.
3. Zdraví na cestách. Cestovní lékárnička a očkování. Prevence a relaxační techniky při dlouhé cestě.
4. Halič. Historie haličského a vladimiřského království, rakouská Halič a bitva o ni v první světové válce, chasidské židovství, Podkarpatská Rus. Pětidenní autobusová exkurze do Polska, na Ukrajinu a Slovensko.
5. Archeologie, její obory a metody. Hlavní lokality u nás. Česká archeologie v zahraničí.
6. Náprstkovo muzeum. Vycházka s prohlídkou stále expozice Kultury Austrálie a Oceánie.
7. Po stopách Alexandra Velikého. Řecko, Anatolie, Sýrie, Fénicie, Judea, Egypt, Mezopotámie ad.
8. Perská říše. Desetidenní letecká exkurze do Iránu (Teherán, Shiraz, Persepolis, Yazd, Isfahan, Kashan).
9. Čechy, Morava a Uhersko pod jedním panovníkem. Československo.
10. Horní Lužice aneb zpět na sever. Jednodenní adventní autobusová exkurze do Zhořelce (Görlitz).

Skupina D

Datum Forma výuky Čas Místo Lektor
10. 9. 2019 přednáška 11:00 – 12:30 CŽV, Spálená 10 PhDr. Stanislav Voleman
17. 9. 2019 exkurze 09:00 – 17:00 Parkoviště hl. n., Wilsonova PhDr. Stanislav Voleman
24. 9. 2019 přednáška 11:00 – 12:30 CŽV, Spálená 10 PhDr. Stanislav Voleman
14. - 18. 10. exkurze 08:00 Parkoviště hl. n., Wilsonova PhDr. Stanislav Voleman
22. 10. 2019 přednáška 11:00 – 12:30 CŽV, Spálená 10 PhDr. Stanislav Voleman
29. 10. 2019 vycházka 11:00 – 12:30 CŽV, Spálená 10 PhDr. Stanislav Voleman
05. 11. 2019 přednáška 11:00 – 12:30 CŽV, Spálená 10 PhDr. Stanislav Voleman
14. – 23. 11. exkurze Letiště Praha PhDr. Stanislav Voleman
26. 11. 2019 přednáška 11:00 – 12:30 CŽV, Spálená 10 PhDr. Stanislav Voleman
10. 12. 2019 exkurze 08:30 – 18:30 Parkoviště hl. n., Wilsonova PhDr. Stanislav Voleman


skupina - 10 hodin přednášek, 2 hodiny vycházek a 15 dnů exkurzí

Letní semestr: Cesta na jih
1. Úvod, organizace výuky a exkurzí, zadání seminárních prací. Civilizace starověkého Říma. Republika a císařství. Počátky křesťanství. Hlavní památky starověkého Říma.
2. Arabská expanze. Vznik islámského náboženství. Výboje do Středomoří. Ovládnutí římského orientu. Reconquista na Pyrenejském poloostrově. Kulturní dědictví.
3. Pražská univerzita. Vycházka s prohlídkou historických prostor.
4. Habsburkové v 15. – 17. století. Od posledního rytíře ke krvavému císaři. Panovníci a územní vývoj v souvislostech. Renesanční umění.
5. Osmané a Evropa. Vývoj ve Středomoří a na Balkáně. Osmansko-habsburské války.
6. Československo v 50. létech. Exkurze do Příbrami. Prohlídka města a Svaté Hory, návštěva Muzea obětí komunismu a dějin uranového hornictví v Lešeticích.
7. Husitství. Vznik, průběh a důsledky hnutí. Interpretace a současná literatura.
8. Jižní Čechy. Exkurze do Tábora a Sezimova Ústí. Prohlídka města, Husitského muzea, Klokot a Památníku dr. Edvarda Beneše.
9. Historie pražských šlechtických paláců a jejich vlastníků. Vycházka po Malé Straně.
10. Po stopách Ferdinanda Tyrolského. Exkurze na zámek Březnice a do Hvězdy.
11. Po stopách rakousko-uherské monarchie. Třídenní autobusová exkurze. Prohlídka Vídně, prohlídka Grazu, Mayerlingu a Melku. Ubytování v maďarském Bükfürdö.

Skupina D

25. 2. 2020 učebna Spálená 10, 12:30 – 14:00
03. 3. 2020 učebna Spálená 10, 12:30 – 14:00
10. 3. 2020 sraz u Karolina, Ovocný trh 5, 12:30 – 14:00
17. 3. 2020 učebna Spálená 10, 12:30 – 14:00
31. 3. 2020 učebna Spálená 10, 12:30 – 14:00
07. 4. 2020 sraz u Hlavního nádraží Praha, 9:00 – 17:00
14. 4. 2020 učebna Spálená 10, 12:30 – 14:00
21. 4. 2020 sraz u Hlavního nádraží Praha, 9:00 – 17:00
28. 4. 2020 sraz u metra Malostranská, 12:30 – 14:00
05. 5. 3020 sraz u Hlavního nádraží Praha, 9:00 – 17:00
15. – 17. 5. 2020 sraz u Hlavního nádraží Praha v 7:00, konec okolo 20:00

Přednášející:
PhDr. Stanislav Voleman;

Zimní semestr: Cesta na východ
1. Úvod, organizace výuky, hlavní kulturní památky na východ od nás a historické souvislosti jejich vzniku.
2. Čechy ve středověku. Autobusová exkurze do Lipan, Kouřimi, Malešova, Kutné Hory, Kolína a Libice nad Cidlinou.
3. Zdraví na cestách. Cestovní lékárnička a očkování. Prevence a relaxační techniky při dlouhé cestě.
4. Halič. Historie haličského a vladimiřského království, rakouská Halič a bitva o ni v první světové válce, chasidské židovství, Podkarpatská Rus. Pětidenní autobusová exkurze do Polska, na Ukrajinu a Slovensko.
5. Archeologie, její obory a metody. Hlavní lokality u nás. Česká archeologie v zahraničí.
6. Náprstkovo muzeum. Vycházka s prohlídkou stále expozice Kultury Austrálie a Oceánie.
7. Po stopách Alexandra Velikého. Řecko, Anatolie, Sýrie, Fénicie, Judea, Egypt, Mezopotámie ad.
8. Perská říše. Desetidenní letecká exkurze do Iránu (Teherán, Shiraz, Persepolis, Yazd, Isfahan, Kashan).
9. Čechy, Morava a Uhersko pod jedním panovníkem. Československo.
10. Horní Lužice aneb zpět na sever. Jednodenní adventní autobusová exkurze do Zhořelce (Görlitz).

Skupina D

Datum Forma výuky Čas Místo Lektor
10. 9. 2019 přednáška 11:00 – 12:30 CŽV, Spálená 10 PhDr. Stanislav Voleman
17. 9. 2019 exkurze 09:00 – 17:00 Parkoviště hl. n., Wilsonova PhDr. Stanislav Voleman
24. 9. 2019 přednáška 11:00 – 12:30 CŽV, Spálená 10 PhDr. Stanislav Voleman
14. - 18. 10. exkurze 08:00 Parkoviště hl. n., Wilsonova PhDr. Stanislav Voleman
22. 10. 2019 přednáška 11:00 – 12:30 CŽV, Spálená 10 PhDr. Stanislav Voleman
29. 10. 2019 vycházka 11:00 – 12:30 CŽV, Spálená 10 PhDr. Stanislav Voleman
05. 11. 2019 přednáška 11:00 – 12:30 CŽV, Spálená 10 PhDr. Stanislav Voleman
14. – 23. 11. exkurze Letiště Praha PhDr. Stanislav Voleman
26. 11. 2019 přednáška 11:00 – 12:30 CŽV, Spálená 10 PhDr. Stanislav Voleman
10. 12. 2019 exkurze 08:30 – 18:30 Parkoviště hl. n., Wilsonova PhDr. Stanislav Voleman


skupina - 10 hodin přednášek, 2 hodiny vycházek a 15 dnů exkurzí

Letní semestr: Cesta na jih
1. Úvod, organizace výuky a exkurzí, zadání seminárních prací. Civilizace starověkého Říma. Republika a císařství. Počátky křesťanství. Hlavní památky starověkého Říma.
2. Arabská expanze. Vznik islámského náboženství. Výboje do Středomoří. Ovládnutí římského orientu. Reconquista na Pyrenejském poloostrově. Kulturní dědictví.
3. Pražská univerzita. Vycházka s prohlídkou historických prostor.
4. Habsburkové v 15. – 17. století. Od posledního rytíře ke krvavému císaři. Panovníci a územní vývoj v souvislostech. Renesanční umění.
5. Osmané a Evropa. Vývoj ve Středomoří a na Balkáně. Osmansko-habsburské války.
6. Československo v 50. létech. Exkurze do Příbrami. Prohlídka města a Svaté Hory, návštěva Muzea obětí komunismu a dějin uranového hornictví v Lešeticích.
7. Husitství. Vznik, průběh a důsledky hnutí. Interpretace a současná literatura.
8. Jižní Čechy. Exkurze do Tábora a Sezimova Ústí. Prohlídka města, Husitského muzea, Klokot a Památníku dr. Edvarda Beneše.
9. Historie pražských šlechtických paláců a jejich vlastníků. Vycházka po Malé Straně.
10. Po stopách Ferdinanda Tyrolského. Exkurze na zámek Březnice a do Hvězdy.
11. Po stopách rakousko-uherské monarchie. Třídenní autobusová exkurze. Prohlídka Vídně, prohlídka Grazu, Mayerlingu a Melku. Ubytování v maďarském Bükfürdö.

Skupina D

25. 2. 2020 učebna Spálená 10, 12:30 – 14:00
03. 3. 2020 učebna Spálená 10, 12:30 – 14:00
10. 3. 2020 sraz u Karolina, Ovocný trh 5, 12:30 – 14:00
17. 3. 2020 učebna Spálená 10, 12:30 – 14:00
31. 3. 2020 učebna Spálená 10, 12:30 – 14:00
07. 4. 2020 sraz u Hlavního nádraží Praha, 9:00 – 17:00
14. 4. 2020 učebna Spálená 10, 12:30 – 14:00
21. 4. 2020 sraz u Hlavního nádraží Praha, 9:00 – 17:00
28. 4. 2020 sraz u metra Malostranská, 12:30 – 14:00
05. 5. 3020 sraz u Hlavního nádraží Praha, 9:00 – 17:00
15. – 17. 5. 2020 sraz u Hlavního nádraží Praha v 7:00, konec okolo 20:00

Přednášející:
PhDr. Stanislav Voleman;

50
Zaslat přihlášku na email czv-tym@pedf.cuni.cz,

ZS: D skupina 11:00 - 12:30, Centrum CŽV, PedF UK, Spálená 10, Praha 1
LS: D skupina 12:30 - 14:00, Centrum CŽV, PedF UK, Spálená 10, Praha 1

náklady na exkurze se platí zvlášť (exkurze nejsou povinné)
Věk 55+, SŠ vzdělání

Course requirements and qualification acquired
prezentace projektu
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PaedDr. František Parkan
Katedra dějin a didaktiky dějepisu
Centrum celoživotního vzdělávání
PedF Uk, Spálená 10, Praha 1
Dates and duration
2019/2020
winter semester, September
2
100 (total number of hours)
50h/semestr
Tuesday
Schedule details
Fees and financing
800 Kč / semestr
Platbu provede účastník na účet PedF Uk- č.ú. 85236011/0100, v.s.671819

pozn. V.S. je zároveň účetním číslem kurzu, nezbytným pro dohledání plateb. Děkujeme, že v.s. uvádíte.

Do zprávy pro příjemce napíše celé jméno a příjmení.
!Pokud za uchazeče hradí platbu rodina, přítel, jiný uchazeč, je nutné napsat do zprávy pro příjemce jméno uchazeče, za kterého je platba provedena. Nikoliv jméno plátce!

Náklady na exkurze a zájezdy nejsou v ceně kurzu (zájezdy nejsou povinné).
osvobozeno
Application
Pedagogická fakulta UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39, Praha 1
Centrum celoživotního vzdělávání
Bc. Marie Průšová
czv-tym@pedf.cuni.cz
221900342
10.09.2019
uvítáme emailové podání přihlášky
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html