Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Péče o kulturní dědictví v kontextu vzdělávání (675)
Basic information
Péče o kulturní dědictví v kontextu vzdělávání
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Education
Katedra dějin a didaktiky dějepisu [41-KDDD]
combined
Czech
Jaká je skutečná hodnota kulturního dědictví? A za jakou cenu jsme ochotni ho chránit? Jak souvisí ochrana kulturního dědictví s naší identitou? A proč některá místa, stavby či artefakty hýčkáme a na jiné zapomínáme? To jsou jen některé z otázek, kterými se budou zabývat přednášky na téma: vymezení pojmu kulturní dědictví; změny (ve) vlastnictví kulturního dědictví od středověku po dnešek; ztráty a nálezy paměti (hodnota, dědictví, identita, paměť); tvář země – krajina domova; ochrana archeologického dědictví; paměťové instituce (muzea, galerie, archivy); ochrana architektonického dědictví a památková péče; výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví.


Péče o kulturní dědictví v kontextu vzdělávání
20 hodin výuka, 10 hodin exkurzí /ZS
20 hodin výuka, 10 hodin exkurzí /LS

Výuka bude zahájena 2.-3. týden v říjnu 2019.
20 hodin výuka, 10 hodin exkurzí /ZS
20 hodin výuka, 10 hodin exkurzí /LS

Výuka bude zahájena 2.-3. týden v říjnu 2019.
25
Kurz je otevřen zájemcům Univerzity třetího věku.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Guarantor and venue
PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.
Katedra dějin a didaktiky dějepisu
Katedra dějin a didaktiky dějepisu
PedF UK, Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Dates and duration
2019/2020
winter semester
2
60 (total number of hours)
Wednesday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
Kurz bude realizován formou přednášek a odborných exkurzí, s pomocí interaktivních metod vytvářet prostor pro individuální i společnou reflexi. Na realizaci programu se podílejí přední i začínající badatelé spojení s Katedrou dějin a didaktiky dějepisu, ale také přizvaní hosté.

Studijní materiál:
Foltýn,D. - Havlůjová,H.(ed.):
Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit.
Praha, Brontosauří ekocentrum Zelený klub 2012.ISBN 978-80-905254-2-9
osvobozeno
Application
PedF UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Centrum celoživotního vzdělávání
Bc. Marie Průšová
czv-tym@pedf.cuni.cz
221 900 342
10.09.2019
Náklady na případnou dopravu a vstupné si účastníci exkurzí hradí zvlášť.

Platbu, prosím, uhraďte na účet PedF UK 85236011/0100, v.s. 671219. Do zprávy pro příjemce napište !celé jméno a příjmení uchazeče!
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html