Dějiny lásky okem sociologie (5295)
Basic information
Dějiny lásky okem sociologie
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Social Sciences
Department of Sociology [23-KS]
full-time
Czech
Kurz vám nabídne příběh lásky a intimních vztahů, jak jej chápe a snaží se mu porozumět sociologie. Prostřednictvím krásné literatury (bude nás provázet celým kurzem) se nejprve vrátíme k antickému pohledu na lásku, abychom přes cudnou kurtoazní lásku ušlechtilých rytířů dospěli ke svádivým hrám na dvorech francouzské galantní aristokratické společnosti za vlády Krále Slunce Ludvíka XIV. Důkladně prozkoumáme fenomén romantické lásky. Ukážeme si, jaký vliv měly a mají na lásku a její prožívání proměny moderní společnosti, obě světové války a následná sexuální revoluce 60. let minulého století, kterou započalo osvobození žen v intimní oblasti.
Nevyhneme se samozřejmě ani dramatickým proměnám intimních vztahů na přelomu tisíciletí a vpádu internetu, digitálních technologií a sociálních sítí do oblasti seznamování a prožívání lásky. To vše nám poslouží k retrospekci prožívání lásky v generaci posluchačů Univerzity 3. věku a jejímu srovnání s tím, jak lásku prožívá dnešní mladá generace. Tuto část bychom měli realizovat za vaší aktivní účasti jako studentů kurzu.

Kurz bude zakončen vypracováním závěrečné eseje v délce cca 3 – 5 stránek na vlastní „láskyplné“ téma.
Dějiny lásky okem sociologie
pátek 12:30 - 13:50
pátek 12:30 - 13:50
žádné

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Michal Kotík, prom. mat.
Department of Sociology
Department of Sociology
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
Dates and duration
2019/2020
winter semester, October
1
14 (total number of hours)
Schedule details
Date:04.10.2019
Time:12:30 - 13:50
Room:H012
  
Date:18.10.2019
Time:12:30 - 13:50
Room:H012
  
Date:01.11.2019
Time:12:30 - 13:50
Room:H012
  
Date:15.11.2019
Time:12:30 - 13:50
Room:H012
  
Date:29.11.2019
Time:12:30 - 13:50
Room:H012
  
Date:13.12.2019
Time:12:30 - 13:50
Room:H012
  
Date:20.12.2019
Time:12:30 - 13:50
Room:H012
Fees and financing
500 Kč / programme
Application
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222 112 237
13.09.2019