Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Kurz pro pracovníky s dětmi v církvích (1270)
Basic information
Kurz pro pracovníky s dětmi v církvích
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Protestant Theological Faculty
Protestant theological faculty [27-ETF]
combined
Czech
Kurz je určen především laickým pracovníkům v církvích, kteří se věnují výchovné a vzdělávací práci s dětmi. Kurz má svým absolventům pomoci rozumět Písmu tak, aby byli schopni s ním samostatně a tvůrčím způsobem pracovat, především s ohledem na možnosti vnímání dětí. Kurz napomůže porozumět potřebám dětí (základní znalosti z oblasti psychologie a pedagogiky), užívat různé metody a organizace práce, vést děti na cestě víry. Smyslem kurzu je nejen zprostředkovat účastníkům kurzu informace, ale poskytnout jim nové podněty pro práci při pedagogické a výchovné práci s dětmi a reflektovat východiska, cíle a metody práce s dětmi.
Kurz je dvouletý (zahájení kurzu: únor 2019), kombinuje kontaktní výuku a studium na webovém portále moodle.
Evangelická teologie
ano
ano
25
přihlášení

Course requirements and qualification acquired
závěrečná praktická zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
závěrečná praktická zkouška
Guarantor and venue
doc. Jiří Mrázek, Th.D.
Department of Practical Theology
Department of Practical Theology
Dates and duration
2018/2019
summer semester, February
4
256 (total number of hours)
64/T
Schedule details
Fees and financing
0 Kč / programme
osvobozeno
Application
UK ETF Černá 9, 115 55 Praha
Study department
Mgr. Ladislav Beneš, Dr.
benes@etf.cuni.cz
221988415
05.12.2018
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html