Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Česká filozofie v evropském kontextu (3928)
Basic information
Česká filozofie v evropském kontextu
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Education
Katedra občanské výchovy a filosofie [41-KOVF]
full-time
Czech
Filosofické směry 20. století: pozitivismus, fenomenologie,
postmoderna. Ontologie, gnozeologie a etika současné doby, postavení
vědy a filosofie v dnešní době.
Specifický cíl: filosofie výchovy, péče o duši jako smysl života,
filosofie těla a tělesnosti, zdraví a nemoci, života a smrti, problém
celku v myšlení a poznávání.

Česká filozofie v evropském kontextu
ne
ne
Maturita se nevyžaduje

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Guarantor and venue
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Katedra občanské výchovy a filosofie
Katedra občanské výchovy a filosofie
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Dates and duration
2019/2020
winter semester
2
30 (total number of hours)
jednou za 14 dní
Friday
Schedule details
Fees and financing
100 Kč / programme
Poplatek za program uhraďte převodem na účet PedF UK: KB, a. s., Praha 1, čís. účtu: 85236011 kód banky: 0100, variabilní symbol:671119 , do zprávy pro příjemce napište jméno účastníka.
osvobozeno
Application
UK Pedagogická fakulta, Magdaleny Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Studijní oddělení
Bc. Marie Průšová
czv-tym@pedf.cuni.cz
221 900 342
10.09.2019
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html