Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Teaching mathematics for the lower and upper secondary schools (3120)
Basic information
Teaching mathematics for the lower and upper secondary schools
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra matematiky a didaktiky matematiky [41-KMDM]
combined
Czech
Jedná se o tříleté studium určené pro uchazeče, kteří již mají magisterské učitelské vzdělání. Vede k získání osvědčení Učitel střední školy a druhého stupně ZŠ pro předmět matematika.

Viz web stránka katedry kmdm.pedf.cuni.cz, Celoživotní vzdělávání učitelů (plán studia je zde: http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/2018/OKRMA17.html). Rozhodnutí o otevření kurzu bude učiněno v září na základě počtu přihlášených účastníků.
MŠMT
11914/2017-1
Matematika - rozšiřující
Plán zde: http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/2018/OKRMA17.html
Studium probíhá v pátek a sobotu, zhruba každé dva týdny, počínaje říjnem daného školního roku.
Plán zde: http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/2018/OKRMA17.html
Studium probíhá v pátek a sobotu, zhruba každé dva týdny, počínaje říjnem daného školního roku.
20
Absolventi vysokých škol s pedagogickým zaměřením. Magisterské učitelské vzdělání.

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Teacher training with subject specialisation
Master
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, rozšíření kvalifikace (ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., § 22, odst. 2) učitel 2. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 8, odst. 1, písm. f3.)
Course requirements and qualification acquired
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Kredity se nevyžadují.
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro ZŠ
§ 8 a 9 zákona č. 563/2004 Sb
Teaching mathematics for the lower and upper secondary schools
Guarantor and venue
doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Katedra matematiky a didaktiky matematiky
Katedra matematiky a didaktiky matematiky
Teaching mathematics for the lower and upper secondary schools
Dates and duration
2019/2020
winter semester
6
296 (total number of hours)
3 roky
Friday - Saturday
Fees and financing
12000 Kč / year
400 Kč
400,- Kč elektronická forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: vygenerovaný kód

450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

Při platbách za program/část programu uvádějte:
- variabilní symbol 697719
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, CŽV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
Centrum celoživotního vzdělávání
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221900232
20.08.2019
Ve vyjím. případě lze přijmout i pozdější přihl.
Přijímací zkouška není. Přijímací řízení je formou výběrového řízení.
Kontaktní osoba v Centru CŽV PedF UK: Ivana Merellová (ivana.merellova@pedf.cuni.cz).
Kontaktní osoba na katedře matematiky PedF UK: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (nada.vondrova@pedf.cuni.cz)
Further information
kmdm.pedf.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html