Czech Musical Geography in Praxis VI (5271)
Basic information
Czech Musical Geography in Praxis VI
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Education
Katedra hudební výchovy [41-KHV]
full-time
Czech
Kurz na základě praktických činností a formou exkurzí seznamuje s hudební historií Čech a Moravy v souvislostech s místy spojenými se životem a dílem významných hudebních osobností, institucí a událostí. Tyto skutečnosti zasazuje do širších dějinných a společenských vztahů. Kurz probíhá ve 2 formách:
a) formou exkurzní praxe, kdy se poznávání výše uvedených jevů odehrává na místech vztahujících se k hudebním reáliím,
b) formou praktických činností při seminární výuce a formou hudebních dílen, prezentujících a systematizujících nezbytné historické a hudebně teoretické souvislosti, seznamující s vybranými hudebními díly, postihující vůdčí stylové a sémantické rysy vybraných skladeb zacílené na pochopení hudební řeči jako specifického komunikačního prostředku charakteristického pro dané osobnosti a stylové období. K chápání hudební řeči jsou použity praktické hudební činnosti založené na aktivním provozování hudby, vybraných elementů hudebních zvolených hudebních děl a na základě nástrojové a vokální improvizace.
Praktický hudební místopis České republiky
13.září: exkurze Domažlice, Muzeum Jindřicha Jindřicha
10.–11.říjen: exkurze Český Krumlov, Zámecké divadlo a regionální muzeum
8.listopad: exkurze Tradice hudby a vzdělání ve Středních Čechách.
Lysá nad Labem - sídlo F.A. Šporka, mecenáše hudby umění, a rodiště orientalisty B. Hrozného.
Čelákovice: rodiště J. Zacha.
7.prosinec: seminář a hudební aktivity

7. únor: seminář a hudební praxe
20. březen: zámek Lobkovice a expozice F. Palackého, rodiště Terezy Stolzové - Kostelec nad Labem
25. duben: Václav Holan Rovenský, Muzeum Českého ráje v Turnově
22.-23. květen: pamětní síň Klementa Slavického na zámku v Tovačově a Muzeum Bedřicha Smetany v Týnu nad Bečvou


13.září: exkurze Domažlice, Muzeum Jindřicha Jindřicha
10.–11.říjen: exkurze Český Krumlov, Zámecké divadlo a regionální muzeum
8.listopad: exkurze Tradice hudby a vzdělání ve Středních Čechách.
Lysá nad Labem - sídlo F.A. Šporka, mecenáše hudby umění, a rodiště orientalisty B. Hrozného.
Čelákovice: rodiště J. Zacha.
7.prosinec: seminář a hudební aktivity

7. únor: seminář a hudební praxe
20. březen: zámek Lobkovice a expozice F. Palackého, rodiště Terezy Stolzové - Kostelec nad Labem
25. duben: Václav Holan Rovenský, Muzeum Českého ráje v Turnově
22.-23. květen: pamětní síň Klementa Slavického na zámku v Tovačově a Muzeum Bedřicha Smetany v Týnu nad Bečvou


45
Basic overview of European cultural and historical development, overview of Czech general and musical history.
The active participation on the lessons, final reflection of the subject and its interdisciplinary context (the submission of the proposal until May 31st 2020).

Course requirements and qualification acquired
prezentace projektu
Certification: Osvědčení o absolvování programu
aktivní účast a reflexe kurzu
Guarantor and venue
prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
Katedra hudební výchovy
Katedra hudební výchovy
Czech Musical Geography in Praxis VI
Dates and duration
2019/2020
winter semester, September
2
80 (total number of hours)
9 měsíců
Thursday - Saturday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
číslo účtu 85236011/0100
variabilní symbol 6-713-19

Do zprávy pro příjemce, prosím, napište celé jméno a příjmení toho, kdo kurz skutečně bude navštěvovat a za koho se platba uskutečňuje.
osvobozeno
Application
M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Centrum celoživotního vzdělávání
prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
michal.nedelka@pedf.cuni.cz
725243892
30.06.2019