Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Vodní ekosystémy (1525)
Basic information
Vodní ekosystémy
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Science
Research Support Department [31-650]
full-time
Czech
Přehled jednotlivých typů vodních ekosystémů na pevnině i ve světovém oceánu - charakteristika, funkční vztahy a faktory ovlivňující oživení. Vlastnosti vody a její vztah k vodním organismům. Hluboká jezera, mělké trvalé vody (rybníky, slepá ramena, litorály apod.), malé dočasné a periodické vody, extrémní vodní ekosystémy (např. horké prameny, saliny, podzemní voda, sníh a led), toky (prameniště, potoky, řeky údolní nádrže). Mořské ekosystémy: otevřené moře; hlubinné ekosystémy; skalnaté, písečné a bahnité pobřeží; produktivní pobřežní ekosystémy - korálové útesy, chaluhové lesy, mořské louky, mangrovy. Exkurze: 1. stojatá voda, 2. tekoucí voda.
Výuka probíhá společně se studenty řádného studia.
Přihlášku je možné doručit osobně kontaktní osobě, poslat poštou nebo emailem, nebo vyplnit elektronickou přihlášku na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky
Vodní ekosystémy
ano
ano
15
maturita, důchodový věk

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
RNDr. Martin Černý, Ph.D.
prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.
Department of Ecology
Department of Ecology
Viničná 7, Praha 2
Dates and duration
2019/2020
summer semester
1
24 (total number of hours)
únor - květen 2020
Monday
Schedule details
Fees and financing
100 Kč / programme
osvobozeno
Application
Albertov 6, 128 43 Praha 2
Research Support Department
Bc. Veronika Fialová
veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
221951067
31.01.2020
od listopadu
1.11.2019-31.1.2020
Further information
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/u3v
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html